Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 30

Кошторисна вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, зайнятих у будівельному виробництві, у прямих витратах визначається виходячи з нормативного часу їхньої роботи, необхідної для виконання встановленого обсягу будівельних і монтажних робіт, і вартості експлуатації будівельних машин і механізмів за одиницю часу їхнього застосування (машино-година) у поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі вказується заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

Вартість машино-години в поточних цінах розраховується на підставі трудових і матеріальних ресурсів, приведених у РСНЭМ, і поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань на повне відновлення будівельних машин і механізмів, а також податку з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів.

По будівництвах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних засобів чи засобів підприємств, установ і організацій державної власності, як правило, вартість машино-години приймається в межах, рекомендованих Держбудом України.

Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, і відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси по будівництвах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних засобів чи засобів підприємств, установ і організацій державної власності, як правило, приймаються на рівні, що склався в регіоні за цінами виробників.

При відсутності даних про регіональні ціни на які-небудь матеріали можливе застосування середніх цін, що даються Держбудом.

7.1 Розрахунок локального кошторису на проведення земляних робіт

Нижче в таблиці 7.1 наведена складна кошторисна документація на будівництво дільниці нової залізниці, за якою кошторисна вартість складає 6712.809  тис.грн.

Згідно додатку до листа Міністерства регіонального розвитку і будівництва України від. 20.10.08 № 9/8-900 індекс зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт складає 1.56.


 

Форма №4 ДБН Д1.1.-1-2000, Додаток Д

 
 

найменування будови

 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС  

 
 

На проведення земляних робіт

 
 
 

Проектування ділянки нової залізничної лінії

 

ОСНОВА:

Кошторисна вартість

4 303,083

тис.грн.

 

в тому числі:

 будiвельних робiт

4 303,083

тис.грн.

 

 Кошторисна трудомісткість

151,418

тис.люд.г.

 

 Кошторисна заробітна плата

1 461,501

тис.грн.

 

 Середнiй разряд робiт

1,90

розряд

 

Складений в цінах станом на "04" Червня 2007 р.

 

№ п/п

Шифр і № позиції нормативу

Найменування робiт і витрат. Одиниця виміру

Кількість

вартiсть один., грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда робітників, люд.г. не зайнятих обсл. машин

 

всього

Експл. машин

всього

заробiтної плати

Експл. машин

 

заробiтної плати

в т.ч. ЗП

в т.ч. ЗП

обслуг. машини

 

на од.

всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 1

Е1-191-4

Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см

7,58

191,52

 -

1 452

1 174

 -

17,17

130

 

 100шт

154,87

 -

 -

 -

 -

 

 2

Е1-197-2

Корчування пнів у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см

7,58

390,24

390,24

2 958

 -

2 958

 -

 -

 

 100 пнів

 -

111,12

842

9,39

71

 

 3

Е1-205-2

Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]

49,3

698,64

698,64

34 443

 -

34 443

 -

 -

 

 га

 -

198,94

9 808

16,82

829

 

 4

Е1-75-2

Улаштування каналів багатоковшовими екскаваторами поперечного черпання з ковшом місткістю 15 л у грунтах 2 групи з наявністю води

0,83

8 249,84

8 249,84

6 847

 -

6 847

 -

 -

 

 1000м3

 -

3 099,42

2 573

321,82

267

 

 5

Е1-13-2

Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2

0,139

2 406,63

2 314,43

335

13

322

12,31

2

 

 1000м3

92,20

797,36

111

76,04

11

 

 6

Е1-22-12

Розроблення грунту скреперами причіпними з ковшом місткістю 15 м3 з переміщенням грунту до 100 м, група грунтів 2

2,57

3 004,56

2 974,15

7 722

78

7 644

4,06

10

 

 1000м3

30,41

557,18

1 432

48,36

124

 

 7

Е1-22-24

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 100 м] при розробленні грунту скреперами причіпними з ковшом місткістю 15 м3, група грунтів 2

2,57

155,75

154,10

400

4

396

0,22

1

 

 1000м3

1,65

28,22

73

2,46

6

 

 8

Е1-23-2

Розроблення грунту скреперами самохідними з ковшом місткістю 8 м3 з переміщенням грунту до 300 м, група грунтів 2

0,245

7 240,89

7 145,77

1 774

23

1 751

12,70

3

 

 1000м3

95,12

1 286,55

315

109,69

27

 

 9

Е1-23-9

При переміщенні грунту понад 300 м скреперами самохідними з ковшом місткістю 8 м3 по дорогах з покриттями нижчого типу додавати на кожні наступні 100 м, група грунтів 1

0,245

726,62

714,49

178

3

175

1,62

 -

 

 1000м3

12,13

115,17

28

9,86

2

 

 10

Е1-26-2

Розроблення грунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2

0,095

530,44

530,44

50

 -

50

 -

 -

 

 1000м3

 -

105,02

10

8,98

1

 

 11

Е1-26-10

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.], група грунтів 2

0,095

432,38

432,38

41

 -

41

 -

 -

 

 1000м3

 -

85,60

8

7,32

1

 

 12

Е1-22-4

Розроблення грунту скреперами причіпними з ковшом місткістю 4,5 м3 з переміщенням грунту до 100 м, група грунтів 2

0,02

3 136,16

3 057,96

63

2

61

10,44

 -

 

 1000м3

78,20

881,59

18

76,27

2

 

 13

Е1-22-16

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 100 м] при розробленні грунту скреперами причіпними з ковшом місткістю 4,5 м3, група грунтів 2

0,02

159,44

155,10

3

 -

3

0,58

 -

 

 1000м3

4,34

44,73

1

3,83

 -

 

 14

Е1-15-14

Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими електричними кар'єрними з ковшом місткістю 4,6 м3, група грунтів 2

1,74

1 134,07

1 073,22

1 973

101

1 867

6,70

12

 

 1000м3

58,22

403,08

701

34,65

60

 

 15

Е1-88-1

Планування укосів виїмок і насипів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з відсипкою грунту в кавальєр, група грунтів 1-2

1,488

1 579,11

1 511,25

2 350

101

2 249

9,06

13

 

 1000м2

67,86

419,35

624

36,50

54

 

 16

Е1-87-2

Планування дна і скосів виїмки грейдерами причіпними середнього типу, група грунтів 2

0,917

72,27

72,27

66

 -

66

 -

 -

 

 1000м2

 -

33,29

31

3,20

3

 

 17

Е1-36-1

Улаштування зливної призми і кюветів у виїмках, група грунтів 1

2,14

1 230,84

864,62

2 634

784

1 850

44,88

96

 

 100м3

366,22

321,25

687

37,12

79

 

 18

Е1-56-3

Риття і засипка траншей глибиною 2 м екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 м3 для трубопроводів діаметром 1000 мм при баластуванні й закріпленні трубопроводів на обводнених ділянках і ділянках, що затоплюються, група грунтів 3

63,9

52 670,68

44 810,15

3 365 656

502 288

2 863 368

1 060,80

67 785

 

 км

7 860,53

12 093,32

772 763

1 069,09

68 315

 

Разом прямих витрат по кошторису:

3 428 945

504 571

2 924 091

68 052

 

790 025

69 852

69 852

 

 Прямi витрати будiвельних робiт

грн.

3 428 945

 

   вартiсть матеріалів та конструкцій

грн.

283

 

   всього заробітна плата

грн.

1 294 596

 

  Загальновиробничі витрати

грн.

874 138

 

    трудомісткість в загальновиробничих витратах

люд-г

13 514

 

    заробітна плата в загальновиробничих витратах

грн.

166 905

 

 Всього вартiсть будiвельних робiт

грн.

4 303 083

 
 

 Прямi витрати по кошторису

грн.

3 428 945

 

   вартiсть матеріалів та конструкцій

грн.

283

 

   всього заробітна плата

грн.

1 294 596

 

   всього трудомісткість

люд-г

137 904

 

  Загальновиробничі витрати

грн.

874 138

 

    трудомісткість в загальновиробничих витратах

люд-г

13 514

 

    заробітна плата в загальновиробничих витратах

грн.

166 905

 

 ВСЬОГО по  кошторису

грн.

4 303 083

 

   Кошторисна трудомісткість:

люд-г

151 418

 

   Кошторисна заробітна плата:

грн.

1 461 501