Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 15

№ технічного стану лінії

Род тяги

Тип локомотива

СЦБ, lпо, м

Тип графіка руху

Період графіка т, хв.

max пропускна спроможність

пар поїздів/добу

Рп max пар поїздів/добу

Можлива провізна спроможність

Маса

Складу

т

Провізна спроможність одного поїзда, млн.т.км/км на рік

Можлива провізна спроможність нетто,

2

5

10

15

Qбр

Qн(ср)

2

5

10

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

тепловозная

2ТЭ116

ПАБ

обыкн

72

19

15.2

12.3

10.7

7.2

7.2

3500

2450

1.07

12.3

10.7

7.2

7.2

2

АБЛ

ч.пак

92

29

23.2

19.5

18

14.7

14.7

20.9

19.3

15.7

15.7

3

АБЛ

ч.б.ос

37

36

28.8

25.1

23.6

20.3

20.3

26.9

25.3

21.7

21.7

4

АБЛ

двухпутн.

10

132

112.2

108.6

107.1

103.8

103.8

116.2

114.6

111.1

111.1

5

электрическая

ВЛ80т

АБЛ

ч.пак

65

41

32.8

29.1

27.6

24.3

24.3

3350

2345

1.02

29.7

28.2

24.8

24.8

6

АБЛ

ч.б.ос

26

51

40.8

37.1

35.6

31.3

31.3

37.8

36.3

31.9

31.9


Аналогічно визначаємо провізну спроможність ІІ-го варіанту ділянки нової залізничної лінії для локомотива 2ТЕ116, величина керівного ухилу - 14‰.

1. Визначаємо час ходу по перегону, що лімітує «туди» та «назад». Оскільки для даної лінії нами раніше було зроблено розрахунок розміщення осей роздільних пунктів, час ходу на перегоні «туди» та «назад» можемо взяти з цих розрахунків:

 хв.

3. Розрахуємо максимальну пропускну здатність лінії:

.

4. Знаючи максимальну пропускну здатність дороги обчислимо можливу пропускну здатність вантажного руху на 2-й, 5-й, 10-й, 15-й роки по формулі:

5. Визначаємо можливу провізну спроможність одного потяга:

6. Знаючи можливу провізну спроможність вантажних потягів на розрахунковий термін  визначаємо можливу провізну спроможність дороги по формулі:

7. Тепер змінимо вид графіка на частково-пакетний, але технічний стан залишимо колишнім. Тоді:

 хв.;

8. Обчислюємо можливу пропускну здатність вантажного руху на 2-й, 5-й, 10-й, 15-й роки по формулі:

9. Знаючи можливу пропускну здатність вантажних потягів на розрахункові терміни  визначимо можливу провізну спроможність дороги:

10. Період невпинного графіка визначимо по формулі:

хв..;

.

11. Знаходимо можливу пропускну здатність вантажного руху по роках:

12. Визначаємо можливу провізну спроможність усієї дороги:

13. Змінюємо вид графіка на двохколійну, але технічний стан залишимо колишнім. Тоді:

14. Знаходимо можливу пропускну здатність вантажного руху по роках:

15. Визначаємо можливу провізну спроможність усієї дороги:

Аналітичними розрахунками ми отримуємо можливу прозізну спроможність, яку забезпечить наша лінія при її різних технічних станах при умові експлуатації локомотива 2ТЕ116. Але із розрахунків видно, що данний тип локомотива на здатен охопити перспективні обсяги перевезень. Тому необхідно передбачити інші шляхи збільшення обсягів перевезень за рахунок переводу лінії на електричну тягу. Розрахуємо провізну спроможність лінії при експлуатації електровоза ВЛ80т.