Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 14

При частково-невпинному схрещенні потягів максимальна пропускна здатність визначається по формулі:

                                                                                         (3.7);

де:

 - період графіка безупинного схрещення потягів (хв.), обумовлений по формулі:

                                                                                 (3.8);

Підставляючи значення у формули (4.1-4.8) визначаємо провізну спроможність ділянки нової залізничної лінії для локомотива 2ТЕ116, величина керівного ухилу - 12‰.

1. Визначаємо час ходу по перегоні, що лімітує «туди» та «назад». Оскільки для даної лінії нами раніше було зроблено розрахунок розмішеня вісей роздільних пунктів, час ходу на перегоні «туди» та «назад» можемо взяти з цих розрахунків:

 хв.

3. Розрахуємо максимальну пропускну здатність лінії:

.

4. Знаючи максимальну пропускну здатність дороги обчислимо можливу пропускну здатність вантажного руху на 2-й, 5-й, 10-й, 15-й роки по формулі:

5. Визначаємо можливу провізну спроможність одного потяга по формулі:

6. Знаючи можливу провізну спроможність вантажних потягів на розрахунковий термін  визначаємо можливу провізну спроможність дороги по формулі:

7. Тепер змінимо вид графіка на частково-пакетний, але технічний стан залишимо колишнім. Тоді:

 хв.;

8. Обчислюємо можливу пропускну здатність вантажного руху на 2-й, 5-й, 10-й, 15-й роки по формулі:

9. Знаючи можливу пропускну здатність вантажних потягів на розрахункові терміни  визначимо можливу провізну спроможність дороги:

10. Період невпинного графіка визначимо по формулі:

хв..;

.

11. Знаходимо можливу пропускну здатність вантажного руху по роках:

12. Визначаємо можливу провізну спроможність усієї дороги:

13. Змінюємо вид графіка на двохколійну, але технічний стан залишимо колишнім. Тоді:

14. Знаходимо можливу пропускну здатність вантажного руху по роках:

15. Визначаємо можливу провізну спроможність усієї дороги:

Аналітичними розрахунками ми отримуємо можливу прозізну спроможність, яку забезпечить наша лінія при її різних технічних станах при умові експлуатації локомотива 2ТЕ116. Але із розрахунків видно, що данний тип локомотива на здатен охопити перспективні обсяги перевезень. Тому необхідно передбачити інші шляхи збільшення обсягів перевезень за рахунок переводу лінії на електричну тягу. Розрахуємо провізну спроможність лінії при експлуатації електровоза ВЛ80т.

При заданому керівному ухилі для даного електровоза =3350 т. При цій масі складу не потребується подовження станційних колій, і відповідно станційної площадки. Визначаємо можливу провізну спроможність одного потяга по формулі:

Період звичайного графіка руху поїздів обчислюємо аналогічно попередньому випадку.

 хв.

Недоцільно при введенні електричної тяги повертатися до першого технічно стану дороги, тому одразу обчислюємо можливу провізну спроможність для частково-пакетного графіка, та руху поїздів з невпинним схрещенням.

 хв.;

Знаходимо можливу пропускну здатність вантажного руху по роках:

Визначаємо можливу провізну спроможність усієї дороги:

Період невпинного графіка визначимо по формулі:

хв..;

.

Знаходимо можливу пропускну здатність вантажного руху по роках:

Визначаємо можливу провізну спроможність усієї дороги:

Результати розрахунків доцільно внести до таблиці (табл.. 3.1, 3.2):


Таблиця 3 1 - Відомість розрахунків провізної спроможності по заданих роках експлуатації по І-му варіанту