Проектування двох принципових варіанта нової залізничної лінії, складення поздовжніх профілів з їх подальшим техніко-економічним порівнянням, страница 5

10) Після попереднього проектування дільниці залізниці приступають до остаточного проектування варіанта. При цьому потрібно запроектувати план лінії, профіль, розмістити роздільні пункти, вибрати водопропускні споруди, розрахувати обсяг робіт і їх вартість, розрахувати експлуатаційні витрати та основні технічні показники варіанта.

2.3 Проектування плану залізниці

Для І варіанту траси приймаємо керівний ухил лінії =12‰.

Для ІІ варіанту траси приймаємо керівний ухил лінії =14‰.

Проведемо аналіз рельєфу місцевості по заданому напрямку на підставі планшета-карти та складеного поздовжнього профілю по повітряно-ламаній лінії:

І варіант:

- Довжина лінії нульових робіт (крок трасування) складає 909 м, що в масштабі планшета карти дорівнює 18.2 мм.

- Довжина повітряно-ламаної лінії складає 54.450 км

ІІ варіант:

- Довжина лінії нульових робіт (крок трасування) складає 769 м, що в масштабі планшета карти дорівнює 15.4 мм.

- Довжина повітряно-ламаної лінії складає 53.450 км.

2.3.1 Розміщення кривих в плані лінії

План залізниці складається з прямих, кривих і перехідних кривих. Величина радіуса вибирається з таблиці 2 [2] відповідно до конкретних умов рельєфу місцевості і категорії лінії.

Прямі і криві ділянки залізниці необхідно сполучати між собою за допомогою перехідних кривих. Перехідні криві вибираються з таблиці 6 [2] в залежності від радіуса кривої, Г і швидкісної зони при швидкості рух пасажирських поїздів до 120 км/год.

Усі споруди і будови залізниці потрібно прив'язати до пікетажу. За початок відліку пікетажу приймають вісь станції. '

З метою точного отримання довжини траси від вісі станції А до точки сполучення Б необхідно визначити аналітичну довжину прямих і кривих ділянок. Розрахунки виконують в наступній послідовності:

1)     Після уточнення положення фіксованих точок на варті вимірюємо кути поворотів і пікетажне положення вершин кутів;

2)     Після вимірювання кутів розраховуємо основні параметри кругових кривих;

3)     Визначаємо пікетажне положення головних точок кривої початок та кінець кругових кривих для цього на викресленому поздовжньому профілі по повітряно-ломаній лінії наносимо кругові криві згідно з пікетажним значенням точок вершини кутів та наносимо їх на схематичний план, розташований нижче сітки профілю. Для цього отриману величину тангенса відкладаємо на плані карти від вершини кута повороту в обидва боки.

4) 3а допомогою смуги паперу по плану на карті знімаю відмітки землі від вісі станції до початку першої кривої (ПКК 1), потім на цій смужці паперу від точки ПКК 1 відкладаємо в масштабі карти довжину кривої К. Після цього знімаємо відмітки до наступної ПКК і так далі.

Після розрахунку кожної кривої вона наноситься на план лінії, а розрахунки плану зводяться в таблиці (табл. 3.1, 3.2):

Таблиця 2.1 - Розрахунок плану лінії по І-му варіанту