Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 17

Вентилі 4, 6, 7, 9, 10 і 12 служать для підключення диф­манометра 8. Щоб запобігти подачі в вимірювальні камери дифманометра 8 одностороннього тиску, що може призве­сти до виходу дифманометра з ладу, потрібно дотримувати­ся порядку підключення дифманометра до трубопроводу з тиском газу. При закритих вентилях 4, 7, 9 і 10, а також скидних вентилях 6 спочатку відкривають зрівноважувальний вентиль 9, а потім послідовно відкривають вентилі 7, 10 і 4. Після цього вентиль 9 закривають і ,на вхід дифманоме­тра 8 подається вимірюваний перепад тисків.

Відключення дифманометра виконують у зворотному по­рядку.

Для переключення імпульсних ліній застосовують гол­часті вентилі типу ВИ з умовним діаметром 6, 15, 20 мм, а також шарові крани типу КШ з внутрішнім діаметром 10 або 20 -мм. Вентилі типу ВИ розраховані на тиск до 16 мПа, а шарові крани до 7,5 мПа.

4. Призначення, принцип дії ротаційного лічильника.

До лічильників відносять прилади, що вимірюють сума­рну витрату речовини за певний проміжок часу. Лічильни­ки монтують безпосередньо на трубопроводі і використову­ють в основному для місцевого обліку витрат речовини.

Ротаційні газові лічильники призначені для обліку об'є­мної кількості очищених горючих газів при їх температурі від 0 °С до 50 °С. їх використовують для вимірю­вання витрат газу низького і середнього тиску до 1 кгс/см2, похибка показників складає ±2 %.

Схема газового ротаційного лічильника показана на рис. 1. Газ, що надходить зверху через вхідний патрубок з тис­ком рі, примушує обертатися в протилежних напрямках два ротори, виконаних у вигляді вісімок. При повному повороті роторів захоплюється певна кількість газу і переда­ється з верхньої частини лічильника в нижню. Чим більша витрата газу, тим більша швидкість обертання роторів, а відповідно і перепад тиску до і після лічильника. На осі одного з роторів встановлено роликовий лічильний механізм, який фіксує кількість газу, яка проходить через лічильник. Для зменшення сили тертя, що діє при роботі лічи­льника, дві пари шестерень, які стабілізують рух ротора.


Рис.1. Схема газового рота­ційного лічильника типу РГ.

1 - корпус лічильника; 2 - лопаті; З - дифманометр; 4 - покажчик лічильного механізму.

лічильника, заливають маслом до певного рівня, а вали ро­торів обладнують шарикопідшипниками. Перепад тиску до і після лічильника вимірюють рідинним манометром.

Для нормальної роботи лічильника раз на тиждень зма­щують шарикопідшипники вазеліновим маслом. Машинне масло в шестерних коробках замінюють один раз у три мі­сяці. Перед заливкою масла шестерні і ротори лічильника промивають бензином або гасом. Про величину забруднен­ня судять по збільшенню перепаду тиску на манометрі.

Рис.2  Схема вузла обліку газу з лічильником типу РГ:

І   - підставка під лічильник; 2 - лічильник;  3 - трійник з фільтром;  4 - за­сувка;

5 – байпас; 6 - штуцер для вимірювання тиску і температури газу.

Втрата тиску при нормальній витраті не повинна пере­вищувати 30 мм вод. ст.

Лічильники встановлюють на вертикальній ділянці га­зопроводу при потоку газу через лічильник зверху вниз (рис. 2). Всі ротаційні лічильники повинні мати байпас, який відкривається тільки з дозволу газопостачальної організа­ції. Решту часу засувка на байпасі повинна бути закрита і опломбована.

Для нормальної роботи лічильника, очистка газу в фі­льтрах ГРП недостатня, а через це безпосередньо перед лі­чильником монтують фільтр-ревізію, в якому додатково встановлюють фільтрувальну сітку.

Лічильник виконує розрахунки в м3 газу в робочих умо­вах, С). Об'єм газу приводять до нормальних умов (20 °С; 101,325 кПа) за спеціальною методикою. Обов’язкова експлуатація лічильника з електронним коректором показів.

5. Призначення, конструкція, принцип дії турбінного витратоміра ТУРГАС.

Витратоміри-лічильники призначені (для вимірювання об'ємної витрати і кількості очищеного газу, густиною не менше 0,7 кг/ма і тиском до 0,6 мПа (6 кг/см2). У турбін­них лічильниках крутний момент від турбіни передається лічильником механізму через /черв'ячну пару і редуктор. Розроблені прилади включають 5 типорозмірів за верхні­ми межами вимірювань і діаметрами умовного проходу (табл. 5).