Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 16

Якщо в масових витратомірах використовують два труб­частих коліна, які переміщуються в протифазі одне до другого, то сумарний кут закручування буде подвоюватися.

Структурна схема масового витратоміра показана на рис.2.

1 – витратомір; 2 – блок первинної обробки; 3 – перетворювач витрати;                      4 – генератор; 5 – диференційний пристрій; 6 – тригер; 7 – блок формування різниці сигналів; 8 – фільтр; 9, 10 - перетворювач; 11 – лічильник.


Рис. 2. структурна схема масового витратоміра рідини з коливальним коліном.

Всі електронні вузли розміщуються в блоці первин­ної обробки сигналів 2, який об'єднується первинним пере­творювачем витрати 3, і вторинному приладі 1 витратоміра. Котушка збудження коливальних трубчастих колін датчи­ка збуджується від генератора 4, налагодженого в резонанс. з частотою власних коливань колін датчика.

Масові витратоміри мають широкий діапазон вимірю­вання (від 4 до 100 %) і високу точність (до 0,4 %). Мак­симальний робочий тиск складає 200 кгс/см2.

2. Принцип вимірювання витрат газу за допомогою діафрагми з сильфонним дифманометром.


Рис.1.Види нормальних діафрагм.

а – дискова; б – камерна з відбиранням тиску через кільцеві камери; в – камерна з відбиранням тиску через окремі отвори; г – камерна, зібрана.

Вимірювання витрат газу за допомогою діафрагм.Діафрагми створюють місцеве звуження потоку, середня швид­кість якого в звуженому перерізі діафрагми підвищується. Завдяки цьому статичний тиск у даному перерізі стає мен­шим за статичний тиск перед діафрагмою. Перепад тиску зростає зі збільшенням витрат газу і є мірою витрати. Пе­репад визначають за допомогою дифманометрів.

 Для реєстрації витрат газу середнього і низького тиску використовують дифманометри — сильфонні рідинні і з рту­тним заповненням, мембранні, дзвонові, показуючі або са­мописні.

Разом із самописними дифманометрами (витратоміра­ми) для встановлення на газопроводах промисловість пос­тачає діафрагми, які виготовляють на основі опитувальних листків, заповнених замовником. Завод визначає його геометричні розміри і виготовляє на ті межі вимірювання,, які вказані в опитувальному листі.

Діафрагми виготовляють для трубопроводів діаметром не менше 50 мм при

одночасному дотриманні умов, що середня витрата фіксується не менше ніж на 50 % шкали приладу і модуль знаходиться в межах

Діафрагми на тиск Ру від 6 до 100 кгс/см2  для трубопроводів діаметром  від 50 до 500 мм виготовляють у камерному виконанні типу (ДК), а на тиск від 6 до 25 кгс/см2 для газопроводів умовних діаметрів від 400 до 900 мм – безкамерними 40 кгс/см2

Діафрагми можна монтувати, як на вертикальних, так і горизонтальних трубопроводах, при цьому потрібно ви­тримувати необхідні прямолінійні ділянки.

Діафрагми часто працюють з сильфон ними дифманометрами. Сильфонні дифманометри самописні призначені для вимірювання витрат газу по перепаду тиску на стандартних звужувальних пристроях.

Конструктивно схема сильфонного самописного дифманометра приведена на Рис. 2. ¯

На Рис. 2. : 1 – діафрагма; 2 – внутрішня порожнина „плюсового” сильфона;             3 – сильфон ний блок; 4 – шток; 5 – важиль; 6 – торсіонна трубка; 7 – повідок;               8 – змінна пружина; 9 – внутрішня порожнина „мінусового” сильфона; 10 – дросель; 11 – кругова як правило DR-250; 12 – СТРІЛА-ПЕРО САМОПИСЦЯ.

Рис.2. Схема з¢єднання діафрагми з дифманометром для вимірювання перепаду тиску.

3. Схема монтажна дифманометра – витратоміра, особливості включення/відключення дифманометра.

Рис.1 Схема монтажу дифманометра –витратоміра.

З'єднувальна лінія 5 монтується з нахилом 1:10, щоб запобігти в них накопичення рідини.

     В кінці лінії 5 монтують конденсатозбірник 11 зі спускними кранами 12. Посудину13 використовують для збору рідини. Імпульсні лінії утеп­люють.