Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 4

Після початку процесу в нього може з'явитися значна кількість вторинних входів. Вторинний вхід - це вхід, на який надходять ресурси, необхідні для виконання процесу, наприклад, прайс-листи від потенційних постачальників необхідного обладнання.

Наприклад, управлінська інформація, яку надає відділ інформаційних систем, може знадобитися на різних стадіях. Застосовуючи реінжиніринг процесу, ми не піклуємося про те, звідки з'являються ці вторинні входи, і вони не аналізуються.

Оскільки існують вторинні входи, існують і вторинні виходи. Вторинний вихід - це вихід, через який вторинні продукти (потоки), що не є основною метою процесу, передаються в інші процеси, наприклад, звіт про  кількість понаднормового часу персоналу як частини виробничого процесу.

Слід звернути увагу на те, що кожний бізнес має унікальний набір бізнес-процесів для створення споживчої цінності.

Організація основних бізнес-процесів компанії макрорівня (з урахуванням орієнтації компанії на ринок і споживачів), подана на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Схема функціонування  бізнес-процесів макрорівня

Макропроцес можна поділити на субпроцеси, наприклад, одержання замовлення, доставку продукції, контроль за оплатою рахунків дебіторами, які можна описати більш детально, але принцип буде скрізь один: ми  описуємо потік роботи від однієї людини до іншої.

Класифікація типових бізнесів-процесів (БП) підприємства

1.  Аналіз ринка потреб споживачів

  Визначення потреб і побажань споживачів

  Вимір задоволення споживачів

  Моніторинг змін на ринку або в очікуваннях споживачів

2.  Розробка стратегії організації

  Моніторинг зовнішнього середовища

2.2.  Визначення концепції бізнесу і стратегії організації

2.3.  Розроблення та ранжування мети організації

2.4.  Розроблення організаційної структури і системи взаємин між організаційними одиницями.

3.Розробка продуктів або послуг

3.1. Розроблення концепції та плану продукту/послуги

3.2. Розроблення, створення й оцінка прототипів продуктів / послуг

3.3. Удосконалення існуючих продуктів /  послуг

3.4.  Тестування ефективності нових або змінених продуктів

 чи послуг.

4. Продаж продуктів / послуг

4.1. Позиціювання продуктів і послуг на сегментах споживчого ринку.

4.2. Обробка замовлень споживачів

    5. Забезпечення процесу виробництва

5.1. Планування й одержання необхідних ресурсів

5.2. Перетворення ресурсів  в продукти

5.3. Поставка продукту

5.4. Управління процесом виробництва і постачання

   6.Виробництво постачання для організацій, орієнтованих на сервіс

6.1.    Планування й одержання необхідних ресурсів

6.2.     Розроблення вимог до кваліфікації персоналу

6.3.   Надання послуги споживачу

   7. Обслуговування та розрахунки зі споживачами

7.1. Пред’явлення  рахунків споживачам

7.2. Післяпродажне обслуговування

7.3. Відгуки на запити споживачів

  8. Управління людськими ресурсами

8.1. Розробка і управління стратегіями щодо людських ресурсів

8.2. Деталізація стратегії до рівня функцій

8.3. Управління наймом персоналу

8.4 . Розвиток і навчання персоналу

8.5. Управління продуктивністю, здійснення матеріального і морального стимулювання

8.6. Забезпечення здоров’я  і задоволеності персоналу

    9. Управління інформаційними ресурсами

9.1. Планування та управління інформаційними ресурсами

9.2. Розроблення і розгортання системи підтримки підприємства

9.3. Упровадження системної безпеки  і контролю

9.4. Управління збереженням і пошуком даних

9.5. Управління обладнанням і мережними операціями

9.6. Управління інформаційними послугами

9.7. Забезпечення розподіленого доступу до інформації та комунікацій

    9.8. Оцінка й аудит якості інформації

 10. Управління фінансовими і матеріальними ресурсами

   10.1. Управління фінансовими ресурсами

   10.2. Здійснення фінансових й  облікових операцій (трансакцій)

   10.3. Формування звітів

   10.4. Проведення внутрішнього аудиту

   10.5. Управління податками

   10.6. Керування матеріальними ресурсами