Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 16

4.1. Етапи реінжинірингу бізнес-процесів

Методологію проведення реінжинірингу бізнес-процесів схематично наведено у роботах класиків РБП та розвинена сучасними вченими. Розглянемо етапи здійснення реінжинірингу бізнес-процесів.

Загальні етапи реінжинірингу бізнес-процесів складаються з наступних основних кроків (див. рис. 4.1):

-  розроблення образу майбутньої компанії;

-  зворотний інжиніринг або розробка моделі існуючого бізнесу;

-  прямий інжиніринг або розроблення нової моделі бізнесу та впровадження перепроектованих процесів;

-  перепроектування пріоритетних господарських процесів через створення більш ефективних робочих процедур;

-  формування нових функцій персоналу, зміну методів мотивації, визначення робочих команд бізнес-процесів і перепідготовку фахівців;

-  визначення та розроблення підтримуючих інформаційних баз;

-  тестування нової моделі та впровадження перепроектованих бізнес-процесів.

Загальна схема проведення реінжинірингу бізнес-процесів наведена на рисунку 4.1.


Рисунок 4.1 – Загальна схема реінжинірингу


Етап 1. Розроблення образу майбутньої компанії – образ майбутньої компанії складається з визначення сукупності цілей, їх опису та специфікації.

Визначення цих цілей проводиться за допомогою розроблення орієнтованої на поставлені цілі структури підприємства. При визначенні та специфікації цілей  компанії доцільно враховувати вимоги, що висуваються  внутрішніми та зовнішніми користувачами процесів компанії, досвід робіт конкуруючих фірм у даній галузі та багато інших чинників. Цілі компанії формуватимуть її стратегію, а стратегія повинна узгоджуватися з метою пріоритетних бізнес-процесів.

Логічна структура (піраміда Маслоу) показує ієрархію мотивацій менеджерів компанії (місія), її корпоративної культури (цінності компанії), здібностей працівників, поведінки (діяльність на ринку) та зовнішнього оточення компанії. Кожний рівень подібної архітектури цілком повинен відповідати рівням архітектури бізнес-процесів (від головних до підпроцесів). Важливим чинником успіху є однобічна направленість вектору завдань на будь-якому рівні піраміди, тобто збіг місії компанії з місіями її співробітників.

Етап 2. Зворотний реінжиніринг - розроблення моделі існуючого бізнесу.

Це етап ідентифікації, документування та визначення вартості існуючих в організації процесів, за якими необхідно провести реінжиніринг для досягнення цілей, визначених на першому етапі. Виділити та визначити такі процеси дозволить зовнішнє та внутрішнє моделювання бізнесу компанії(за допомогою П- моделі і О- моделі) з оптимальним рівнем деталізації.

Зворотній реінжиніринг заснований на використанні двох моделей - П - моделі і О - моделі.

Моделювання на основі прецедентів: П- модель

Прецедент – послідовність трансакцій в системі, виконуваних для отримання вимірної споживчої цінності для деякого індивідуального суб'єкта бізнес - системи.

Трансакція – неподільна безліч дій, які або виконуються цілком, або не виконуються взагалі. Вона запускається при отриманні системою стимулу від суб'єкта або при настанні певного моменту часу. Трансакція складається з набору рішень і дій.

Існує велика кількість варіантів ходу подій, тому, щоб зробити П – модель більш виразною, доцільно групувати варіанти ходу подій. Якщо не групувати конкретні прецеденти, то вийде величезна кількість варіантів і моделей стане малозрозумілою.

Суб'єкт позначає роль, яку хтось або щось може грати по відношенню до бізнесу. Так позначають все те в оточенні, що взаємодіє з бізнесом і підлягає моделюванню (клієнти, постачальники і т.д.).

П - модель - зовнішня модель, яка показує, як зовнішнє оточення взаємодіє з бізнесом, описує бізнес так, як він сприймається споживачами, власниками і ін. П - модель являється зовнішнім уявленням підприємства і використовується для визначення пріоритетних  процесів (прецедентів), що належать реінжинірингу.