Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 21

Якщо особливості трудових завдань в реінжинірингових процесах вимагають, щоб люди не слідували правилам, а використовували власну думку для виконання роботи належним чином, працівникам необхідна освіта для самостійного розуміння того, як належно виконати роботу. Традиційні компанії звичайно роблять акцент на професійному навчанні працівників – навчанні робітників виконанню конкретної роботи або тому, як діяти в тієї або іншій специфічній ситуації. У компаніях, що пройшли реінжиніринг, акцент переміщується від професійного навчання до загальної освіти або найму освічених людей. Професійне навчання підвищує навички і уміння та навчає працівників тому, „як" виконувати роботу. Загальна освіта підвищує їх аналітичні здібності і допомагає з'ясувати, «чому» робота виконується у той або інший спосіб.

Зміна ділового корпоративного мислення від традиційного до процесуального. Враховуючи орієнтацію процесуальної організації на кінцевий результат роботи (а не на роботу як самоціль), на задоволення потреб клієнта, повинне відповідно змінюватися й мислення співробітників, які мають не тільки розуміти що вони роблять, але і навіщо, дивлячись на свою роботу очима клієнта, а не своїми власними,   ставлячи інтереси бізнес-процесу вище інтересів окремих груп співробітників усередині нього. Крім того, процесуальне мислення будується на переконанні, що успіх у бізнесі залежить від ретельно продуманих високоефективних схем роботи. Зсув акценту в критеріях оцінки результатів роботи і компенсації за  неї: від  діяльності до результатів. Компенсація працівникам у традиційних компаніях організована відносно і прямолінійно: оплата здійснюється, виходячи з того, на що затрачується час.

Оплата праці людей на основі їх позиції в організації - чим вище вони знаходяться в ієрархії, тим більше грошей одержують, не сумісна з принципами реінжинірингу. Традиційні шкали оцінок, в яких розмір заробітної платні службовця є похідним від числа його підлеглих і розміру його бюджету, також не відповідає середовищу, орієнтованому на процеси. Істотні винагороди за видатні результати приймають форму премій, а не підвищення заробітної плати.

Змінюються цінності: від захисних до продуктивних. Реінжиніринг викликає значний зсув у культурі організації, рівно як і в її структурній конфігурації. Реінжиніринг вимагає, щоб працівники глибоко вірили у те, що вони працюють на клієнтів, а не на своїх начальників. А вони віритимуть в це лише тією мірою, якою діюча в компанії система винагород до того підштовхує. Коли бонуси менеджерів залежать виключно від того, наскільки добре працюють підлеглі їм відділи, вони постійно воюють один з одним з приводу винних у помилках, юрисдикції і ресурсів.

Змінюються керівники: від обліковців результатів до лідерів. Керівники несуть повну відповідальність за результативність бізнес-процесу після проведення реінжинірингу, але вони не мають разом  з тим прямого контролю  за тими,  хто безпосередньо його здійснює. Обов'язки керівників полягають у забезпеченні проектування процесів так, щоб вони дозволяли працівникам виконувати необхідну роботу і підкріплювалися з боку управлінських систем компанії (систем оцінки результатів і компенсації) мотивацією її виконання.

В традиційних компаніях керівники відокремлені від реальних операцій. їх погляд на керовану ними компанію заснований переважно на фінансових показниках. Після проведення реінжинірингу бізнес-процесів компанії, вони переміщуються ближче до реальної роботи. При розробці процесів і забезпеченні мотивації працівників, вони обов'язково повинні турбуватися тим, як виконується робота. Працівники вже стають більш вагомішими ніж просто обліковці результатів.

Література: основна [1; 5; 9], додаткова [4; 6].

ТЕМА 6 ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Інформаційні технології (ІТ) є ключовими передумовами, що дають можливість для реінжинірингу, для радикальних змін у правилах і фундаментальних положеннях управління. Класики реінжинірингу пояснюють, що дійсно істотне підвищення  результативності й оптимальності бізнес-процесів підприємства можливе тільки засобами Інтернет та  ІТ.