Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 25

Правило третє. Більшість проектів з оптимізації бізнес-процесів обмежуються лише невеликими покращеннями, дуже рідко застосовуються кардинальні заходи. Тому тут вкрай важливо грамотно сформулювати задачу. Наприклад: в одній з компаній головний інженер, відстоюючи інтереси своєї служби, стверджував, що розробка нового виробу повинна займати неменше 5 років. В якості аргументу він наводив власний досвід роботи в 80-х роках. В рамках проекту стратегії змін йому повідомили, що конкуренти («Сіменс») на розробку аналогічного виробу витрачають не більше 6 місяців. Було запропоновано побудувати процес заново. В результаті проведеної роботи група вийшла на результат 8 місяців, тобто досягла скорочення періоду розроблення в 7,7 рази. В тому числі і за рахунок того, що лише на операції «оформлення відрядження» час скоротився в 20 разів.

Правило четверте. Перед тим як розпочати перепроектування бізнес-процесів, необхідно вибрати з них пріоритетні, ключові процеси. Аналіз невдач показав, основна причина – це відсутність пріоритетів. В Росії багаті нафтові компанії, які проводять фінансування робіт з реінжинірингу, одночасно перепроектовують сотні процесів. Практика демонструє, що доцільніше відразу братися за найбільш важливі та неефективні процеси (5-7 процесів), а засоби, які надходять від впровадження новітніх технологій, можна рефінансувати в наступні за важливістю процеси. тим більше, що діапазон витрат на ці цілі складає від десятків тисяч доларів ( для невеликих компаній) до 160 млн дол. ( для «Связьинвеста»).

Правило п’яте. Реінжиніринг повинен передувати роботі з автоматизації, в протилежному випадку ми автоматизуємо існуючий в компанії «хаос».

Відповідальність за реінжиніринг знаходиться на організаційних підрозділах, групах впровадження  проектів з інжинірингу бізнес-процесів. Якщо розробка фінансових механізмів знаходиться в підпорядкуванні одного відділу, то інші види бізнес-процесів не підлягають жорсткій регламентації. Рекомендується доручати реінжиніринг тим організаційним структурам, які безпосередньо відповідають за бізнес-процеси.

Правило шосте. Не можна назвати реінжинірингом  «легкое  припудривание процессов». Реінжиніринг бізнес-процесу – це перш за все інновація процесу. Єдиною конкурентною перевагою компанії майбутнього є здатність швидко навчити менеджерів новим знанням та навичкам. Ноу-хау найважливіших бізнес-процесів в даний час є  одним з найважливіших елементів управління знаннями в компанії. Вони включають в себе не тільки розробку нових продуктів та послуг, але і робочих правил, і процедур управління, індивідуальні навички та знання кожного робітника.

Як показує практика, навіть у фінансово-економічних службах компаній не виконується до 1/3 повного набору необхідних в ринкових умовах задач (знання відсутні, немає інформації про них). Третина таких задач виконується незадовільно (в зв’язку з низькою кваліфікацією та відсутністю інтересу у робітників), та лише третина виконується прийнятному рівні.

Правило сьоме. Реінжиніринг бізнес-процесів нікому не гарантує забезпечення конкурентоспроможності «завжди та у всьому». Адже середовище змінюється, а конкуренти посилюють свою присутність ( в тому числі за рахунок проектів з реінжинірингу). На виклик необхідно відповідати викликом.

7.2. Методика проведення реінжинірингу бізнес-процесів

Методика проведення реінжинірингу складається з 6 етапів:

1 етап: Визначаються всі бізнес-процеси підприємства незалежно від їх виконання в функціональних підрозділах

2 етап: Вибираються найбільш підходящі для реінжинірингу процеси за наступним ознаками:

1) наявність у процесі великої кількості переробок та повторних робіт;

2) велика кількість облікових, контрольних функцій та погоджень протягом виконання бізнес - процесів;

3) часто виникають особливі обставини, виключення з правил;

4) масовість, частота та циклічність бізнес - процесу;

5) велика кількість зв'язків, комунікацій, передачі даних та інформації в бізнес - процесі;