Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 10

- Зміна організаційних структур: від ієрархічних до плоских, від вертикальних до горизонтальних. Коли весь процес стає об’єктом роботи команди, керівництво процесом перетворюється на її частину. Ухвалення рішень і проблеми взаємодії відділів, які раніше вимагали наради менеджерів та їх керівництва, тепер приймаються і розв’язуються командою в ході її звичайної роботи. Передача права ухвалення рішень особам, що виконують роботу, означає зменшення традиційної діяльності менеджерів. Компаніям не потрібно, як раніше, стільки управлінського „клею” для інтеграції роботи, щоб знов зібрати воєдино фрагментовані процеси. При меншому числі менеджерів стає менше рівнів управлінської ієрархії.

- Змінюються керівники: від обліковців результатів до лідерів. Важливим завданням компанії, яка здійснює реінжиніринг, є можливість (і необхідність) зміни ролі вищих керівників компанії. Обов’язки керівників полягають в забезпеченні проектування процесів так, щоб вони дозволяли працівникам виконувати необхідну роботу і підкріплювати з боку управлінських систем компанії (систем оцінки результатів і компенсації) мотивацією щодо її виконання. В традиційних компаніях керівники відокремлені від реальних операцій. Їх погляд на керовану ними компанію було зосереджено переважно на фінансових показниках. Їх цікавило лише те, чи досягла компанія за минулий квартал необхідного рівня. На відміну від них, лідери компанії, яка впровадила реінжиніринг, переміщуються ближче до виконання конкретної  реальної роботи.

2.3. Роль реінжинірингу у забезпеченні конкурентних переваг підприємств

На забезпечення конкурентних переваг підприємств на ринку спрямований багатий арсенал засобів менеджменту. Якщо розглянути його сутність, можна уявити місце і можливості реінжинірингу бізнес – процесів серед сучасного інструментарію менеджменту. На підвищення ефективності управління спрямований інструментарій менеджменту, в основі якого лежать інженерний підхід, сучасні інформаційні технології й Інтернет, засоби моделювання, що знайшло відображення в застосуванні наступних технологій управління: „місія і бачення” (кодифіковане визначення бізнесу компанії, цілей підходів і бажаної позиції в майбутньому); „збалансована система показників ефективності діяльності” (переведення місії в кількісні виміри та відстеження запланованих результатів); „управління знаннями” (розвиток систем і процесів для ідентифікації і поширення інтелектуальних активів компанії); „скорочення витрат часу” (зменшення загального часу від створення концепції до готовності продукції і процесу); „аналіз можливостей зміни ринкових тенденцій” (виявлення ранніх сигналів про можливі зміни ринкових тенденцій і нових технологій, які можуть змінити ринкову ситуацію).

Особливе місце в клієнто – орієнтованих технологіях менеджменту належать наступним: „ключова компетенція” (видає спеціальні звички або технології, що створюють унікальну цінність для клієнтів); „управління відносинами з клієнтами” (акумуляція інформації для поліпшення розуміння клієнтів, придбання і утримання найбільш прибуткових з них); „вимір рівня задоволеності клієнтів” (збір інформації від клієнтів для виміру їхньої задоволеності, виявлення основних потреб); „сегментація клієнтів” (підрозділ ринків на групи клієнтів із спільними ознаками для створення спеціальної пропозиції продукту або маркетингової програми); „ тотальне управління якістю” (ув’язування вимог клієнтів за характеристиками до продуктів і послуг з метою зниження до нульового рівня браку); „персоніфікований маркетинг” (організація систематичного спілкування з індивідуальним клієнтом для персоналізації діалогу з ним і надання індивідуалізованих продуктів та послуг).