Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 27

Цілі

Клієнти

Забезпечення стандартної якості фармацевтичних товарів та послуг, які надаються клієнту

Користувачі

Зменшення величини оборотного капіталу замороженого в складських залишках

Керівництво

Прискорення обертання товарних запасів

Відділ закупівель

Забезпечення можливості найшвидшого «відкриття» товару до продажу

Отримання сертифікату

Відділ продажу

Межі входу процесу – отримання відділом сертифікації зразків товару та супровідних документів. Ще однією межею процесу є отримання документів, яких не вистачає від постачальника.

Межі виходу – повідомлення відділу продажу про початок продажу товару. При невдалому завершенні сертифікації кінцевою межею процесу буде повідомлення  відділу закупівель про неякісний товар. Якщо виявлено неукомплектованість документів, відправлених постачальником, документи, яких не вистачає, вимагаються знову і процес сертифікації продовжується далі.

Вхідним інтерфейсом є отримані відділом сертифікації супровідні документи та зразки, або документи, яких не вистачає, надіслані постачальником.

Вихідним інтерфейсом є повідомлення відділу продажу – про випуск до продажу чи відділу закупівель про неякісний товар.

Клієнти процесу

Основними клієнтами процесу є: споживачі, керівництво, відділ закупівель та продажу. Вимоги клієнтів до інтерфейсу різні. Вся інформація про межі, інтерфейси, клієнтів та вимоги наведена в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 - Зовнішні інтерфейси та вимоги клієнтів

Зовнішні інтерфейси процесу

Супроводжувальні документи та зразки, які надаються до відділу сертифікації;

Документи, яких не вистачає, надіслані постачальником;

Повідомлення відділу закупівель про неякісний товар для подальшого повернення/ ліквідації;

Повідомлення відділу продажів про відкриття товару до продажу.

Клієнти  процесу «Сертифікації»

Споживачі;

Керівництво;

Відділ закупівель;

Відділ продажу.

Вимоги клієнтів процесу

Споживачі: відповідність якості продукції встановленим державним стандартам, яка гарантує безпеку для здоров’я та підтверджується наявністю сертифікату.

Керівництво: мінімізація термінів проведення сертифікації для прискорення обертання товарів.

Відділ закупівель: отримання повного комплекту документів необхідних для сертифікації від постачальника.

Відділ продажу: своєчасне повідомлення по телефону про отримання сертифікату, який свідчить про можливість відкриття товару в продаж.

Опис процесу

Об’єкти, які використовуються при описанні бізнес-процесу.

Типи та умовні позначення об’єктів процесу представлені в таблиці 7.3. Текстовий опис процесу

Документи для сертифікації приходять разом з партією товару. Приймання товару здійснюється комірником спільно з товарознавцем. Документи, які необхідні для сертифікації, передаються комірником Спеціалісту з сертифікації. Для сертифікації також використовують зразки товару, вони відбираються під час приймання комірником і передаються спеціалісту з сертифікації. При не доукомплектованості супровідної документації, документів, яких не вистачає, знову вимагаються у постачальника. Доставка зразків товару та документації до сертифікаційного центру здійснюється кур’єром з автомобілем.

Таблиця 7.3 - Умовні позначення

Сертифікаційний центр проводить сертифікацію продукції, результатом якої може бути або видача Сертифікату, або мотивована відмова.

Серед причин відмови може бути:

1.  невідповідність супроводжувальної документації товару;

2.  невідповідність документації на новий товар застарівшим актам, які використовуються Сертифікаційним центром;

3.  невідповідність зразка вимогам стандартів.

Кур’єр забирає результати сертифікації (сертифікат, мотивовану відмову, супровідну документацію, зразки, які залишилися після проведення випробувань та рахунки за сертифікацію).