Розробка лінії фарбування шаф для електроустаткування

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

Реферат……………………………………………………………………………….

Вступ …………………………………………………………………………………
Перелік умовних позначень…………………………………………………………..

1  Аналітичний огляд…………………………………………………………………...

1.1  Загальні відомості про матеріали…………………………………………………

1.1.1  Характеристика промислових видів фарб…………………………………......

1.1.2 Способи транспортування і збереження порошкових фарб………………...

2 Характеристика об'єкта виробництва………………………………………………

3 Обґрунтування вибору методу виробництва й устаткування…………………...

3.1 Вибір лакофарбового матеріалу………………………………………………...

3.2 Устаткування для транспортування виробів…………………………………...

3.3 Хімічна підготовка поверхні

3.3.1 Вибір способу хімічної підготовки поверхні………………………………...

3.3.1.1 Знежирення поверхні………………………………………………………

3.3.1.2 Фосфатування поверхні……………………………………………………

3.3.1.3 Хімічні способи підготовки поверхні…………………………………….

3.3.2 Устаткування для хімічної підготовки поверхні…………………………...

3.3.3 Вибір матеріалів і технології хімічної підготовки поверхні………………

3.4 Устаткування для сушіння виробів від вологи після хімічної підготовки поверхні…………………………………………………………………………….

3.5 Устаткування для охолодження виробів після сушіння…………………….

3.6 Устаткування для нанесення порошкових фарб……………………………..

3.7   Устаткування для затвердіння порошкових фарб……………………………..

3.8  Допоміжне устаткування………………………………………………………..

4 Технічні характеристики і вимоги до основних та допоміжних матеріалів...........

4.1 Знежирюючий концентрат………………………………………………………..

4.2 Активатор………………………………………………………………………….

4.3 Фосфатуючий концентрат………………………………………………………...

4.4 Прискорювач фосфатування……………………………………………………...

4.5 Фарба порошкова трибостатична………………………………………………...

4.6 Стиснене повітря за ГОСТ 9010-73……………………………………………...

5Опис технологічної схеми. Контроль виробництва……………………………...

6 Розрахунок устаткування…………………………………………………………...

6.1 Розрахунок агрегату хімічної підготовки поверхні…………………………...

6.1.1 Визначення довжини, ширини і висоти агрегату……………………………

6.1.2 Розрахунок зон АХПП………………………………………………………...

6.1.3 Розрахунок витяжної вентиляції……………………………………………...

6.2 Сушіння виробів після хімічної підготовки…………………………………….

6.2.1 Розрахунок сушильної конвекційної камери………………………………...

6.2.2 Визначення основних розмірів сушильної камери………………………….

6.2.3 Тепловий розрахунок сушильної камери…………………………………….

6.2.4 Розрахунок горіння газу……………………………………………………….

6.3   Охолодження виробів після сушіння………………………………………….

6.3.1 Розрахунок камери для охолодження………………………………………...

6.3.2 Визначення основних розмірів камери охолодження……………………….

6.3.3 Визначення кількості холодного повітря…………………………………….

6.4     Нанесення порошкової фарби          ……………………………………………….

6.4.1 Пристрої для подачі порошкової фарби……………………………………..

6.4.2 Зарядка порошкової фарби і розпилювачі що застосовуються…………..

6.4.3 Розпилювальні камери та системи рекуперації……………………………

6.4.4 Розрахунок необхідної кількості розпилювачів……………………………...

6.4.5 Розрахунок основних розмірів камери напилювання………………………

6.5 Затвердіння порошкової фарби………………………………………………...

6.5.1 Розрахунок камери затвердіння порошкової фарби…………………………

6.6 Охолодження виробів після затвердіння порошкової фарби…………………

6.6.1 Розрахунок охолоджувальної камери…………………………………........

6.6.2 Визначення основних розмірів камери охолодження……………………… 6.6.3 Визначення кількості холодного повітря…………………………………...

6.7 Конструювання й обслуговування підвісок…………………………………..

6.7.1 Основні вимоги до конструкції підвисок…………………………………...  

7 Автоматизація……………………………………………………………………...

7.1 Основні відомості по автоматизації виробництва……………………………..

7.2 Опис функціональної схеми автоматизації…………………………………….

7.2.1 Контур регулювання подачі води…………………………………………….

7.2.2 Контур регулювання температури……………………………………………

7.2.3 Контур регулювання рівня рідких середовищ у ваннах…………………….

8  Цивільна оборона…………………………………………………..............................

9  Охорона праці та навколишнього середовища…………………………………….

9.1 Загальні питання охорони праці…………………………………………………..

9.2 Управління охорони праці на підприємстві……………………………………...

9.3 Основні задачі та функції відділу охорони праці на підприємстві……………...

9.4 Промислова санітарія……………………………………………………………...

9.5 Метеорологічні умови……………………………………………………………..

9.6 Вентиляція…………………………………………………………………………

9.7 Освітлення…………………………………………………………………………

9.8 Шум………………………………………………………………………………...

9.9 Водопостачання та каналізація…………………………………………………...

9.10 Техніка безпека…………………………………………………………………...

9.11 Електробезпека…………………………………………………………………...

9.12 Пожежна безпека…………………………………………………………………

9.13 охрана навколишнього середовища……………………………………………..

10 Економічна частина………………………………………………………………

Висновок…………………………………………………………………………………

Перелік джерел інформації….............................................................................................
Реферат

Звіт про ДП:      с.,     мал.,      табл.,      додатків,     джерел,     креслень.

Похожие материалы

Информация о работе