Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 4

Отримання інформації про РО починається з її виявлення. Виявити РО – це визначити масштаби (розміри зон РЗ) та ступінь РЗ (потужність дози або рівня радіації) в окремих точках місцевості і нанести їх на карту (див. рис.3.1), а також визначити час початку РЗ, випадання радіоактивних опадів.

За виявленими даними РО здійснюється її оцінка. Під оцінкою РО розуміється: визначення впливу на населення та формування ЦО радіації в зонах РЗ; ви рішення задач з різних варіантів дій формувань ЦО, а також виробничої діяльності  об'єктів і життєдіяльності населення в умовах РЗ; аналіз отриманих результатів і вибір найбільш цілеспрямованого варіанта дій, при якому виключається чи зменшується радіаційне враження людей.

Виявлення й оцінка РО здійснюються шляхом розв’язання формалізованих задач, які дозволяють розрахувати дози опромінення і можливі наслідки впливу РЗ на населення, особовий склад формувань при всіх видах їх дій, оптимізувати режими роботи формувань на забрудненій місцевості та режим роботи підприємства. У залежності від характеру й обсягу вихідної інформації задачі можуть розв’язуватися або шляхом розрахунків (прогнозування), або на основі результатів фактичних вимірювань на забрудненій місцевості (за даними розвідки). Згідно з цією методикою оцінка РО при аварії на АЕС виконується методом прогнозу і тільки за фактором зараження місцевості, як найбільш довготривалим та широкомасштабним.

Для прогнозування можливої РО при аварії на РНО (наприклад, АЕС) необхідно знати такі дані: координати АЕС, час на момент аварії, потужність та кількість зруйнованих реакторів, напрямок і швидкість середнього вітру в районі аварії та шлях руху радіоактивної хмари. При цьому беруться умови: викид продуктів ядерного поділу одноразовий, напрям і швидкість вітру постійні. Виявлення РО методом прогнозування виконується в такій послідовності:

1. На карту (схему) наносять точку – центр АЕС – і його координати. Потім із цього центра проводять коло з R = 0,2…0,3 км (розмір проммайданчика АЕС).

2. Із центра АЕС в напрямку середнього вітру проводять вісь сектора (вісь можливого забруднення) з центральним кутом 40°, що утворений двома дотичними до вказаного кола під кутом 20° (бічні сторони сектора).

3. Весь район (сектор) розподіляється на п’ять зон РЗ радіусами, що дорівнюють довжинам цих зон (М, А, Б, В, Г), для чого вказаними радіусами окреслюють дуги в межах сектора, що і є дальніми кордонами зон можливого забруднення, які визначаються за довідковими таблицями відповідно до рівня радіації на одну годину після аварії.

При виявленні РО за даними розвідки необхідно мати ті ж вихідні дані, що й для методу прогнозування, але уточнені розвідкою, а також, крім того, фактичні рівні радіації, що вимірюються в окремих точках місцевості на конкретний час після аварії чи ядерного вибуху. Виявлення РО за даними розвідки на РНО містить: збір та обробку уточненої інформації про аварії (координати, потужність, час); визначення фактичних рівнів радіації в конкретних точках місцевості і нанесення їх на карту, приведення цих рівнів радіації до єдиного часу (до першої години, що минула після аварії чи вибуху); нанесення на карту зон забруднення шляхом з’єднання плавною лінією точок, в яких наведені рівні радіації, що дорівнюють чи близькі за значенням рівням кожної зони.

Оцінка РО передбачає розв’язання таких задач, як визначення можливих доз опромінення, допустимої тривалості часу перебування в зонах РЗ, допустимого часу входу в ці зони тощо.

Завершальним етапом оцінки РО є висновки, в яких визначається вплив РЗ на життєдіяльність населення, найбільш цілеспрямовані варіанти дій в умовах РЗ, заходи з організації захисту і ліквідації наслідків забруднення. При розрахунках необхідно керуватися допустимою дозою опромінення, що встановлена для різних категорій населення, яке опинилося в зоні РЗ при аварії на АЕС: населення, робітники і службовці, персонал, що в мирний час виконують роботи з РР, – 20 мЗв/рік; допустиме аварійне опромінення персоналу (разове) – 50 мЗв/рік; населення, робітники і службовці, що не працюють у мирний час з РР, – 1 мЗв/рік.