Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 28

Осередки враження неядерної електромагнітної зброї. Більш актуальною і реальною є загроза застосування неядерної електромагнітної зброї, яка в останні 10–15 років з’явилася в багатьох розвинутих країнах і за своїми вражаючими властивостями може бути віднесена до категорії стратегічних засобів, що володіють навіть більшою ефективністю, оскільки вони на відміну від ядерного вибуху генерують не одиничний імпульс, а послідовні програмовані в часі і просторі серії електромагнітних імпульсів із заданими амплітудно-частотними параметрами.

У світі тривають постійне вдосконалення існуючих і створення нових видів зброї. У найближчому майбутньому на озброєння армій розвинутих країн можливе надходження зброї, дія якої заснована на нових фізичних принципах. Ведуться розробки інфразвукового, радіочастотного, радіологічного, геофізичного й інших видів зброї.

Лазерна зброя – зброя, заснована на використанні лазерного випромінювання для враження людей, оптико-електронних систем, літаків, ракет, виводу з ладу різної техніки. Лазери (квантові оптичні генератори) являють собою випромінювачі вузьконаправленої, погодженої за фазою і довжиною хвилі електромагнітної енергії оптичного діапазону потужністю до декількох тисяч джоулів на 1 см2. Уражаюча дія лазерного променя досягається в результаті нагрівання до високих температур матеріалів об’єкта, що викликає їхнє розплавлення і навіть випаровування, пошкодження надчутливих елементів, осліплення органів зору людини та термічні опіки шкірного покриву. Дія лазерної зброї є майже миттєвою і відрізняється прихованістю (відсутністю диму, вогню, звуку) та високою точністю.

Мікрохвильова зброя – зброя спрямованої енергії, основним уражаючим фактором якої є потужне електромагнітне випромінювання НВЧ діапазону (0,5…500 ГГц), являє собою сукупність джерел потужного НВЧ випромінювання і засобів керування, що забезпечують наведення та концентрацію необхідної для враження цілі електромагнітної енергії. Уражаючої дії цієї зброї найбільше зазнають радіоелектронна апаратура та її елементи.

Пучкова зброя – зброя спрямованої енергії, основним уражаючим фактором якої є пучки елементарних часток (електрони, протони, нейтрони). Прямолінійність та білясвітлова швидкість поширення, велика проникна здатність пучка забезпечують майже миттєве враження цілі. Ураження об’єктів (цілей) відбувається шляхом створення на цілі механічних ударних навантажень, інтенсивного теплого впливу і нанесення радіаційних уражень. Найбільш чутливі до її впливу радіоелектронні системи й устаткування. Застосування пучкової зброї характеризується раптовістю дії за будь-яких погодних умов, миттєвістю процесів руйнування (ушкодження) і виводу з робочого стану об’єктів, що вражаються, воно не вимагає врахування закону балістики. Існує можливість інтенсивного опромінення пучковою зброєю з космосу величезних площ земної поверхні (сотень квадратних кілометрів), що може призвести до масового враження людей та інших біологічних об’єктів.

Інфразвукова зброя заснована на використанні спрямованого випромінювання потужних інфразвукових коливань з частотою нижче 16 Гц. Такі коливання можуть впливати на центральну нервову систему,  органи травлення людини, викликати головний біль, болючі відчуття у внутрішніх органах, порушення ритму дихання. При більш високих рівнях потужності випромінювання і дуже малих частотах з'являються такі симптоми, як запаморочення, нудота, утрата свідомості. Інфразвукове випромінювання має також психотропну дію на людину, викликає втрату контролю над собою, почуття страху і паніки. Як генератори інфразвуку можуть використовуватися два акустичні генератори неінфразвукових частот з дуже малою різницевою частотою, що сприймається людиною як інфразвук. Це можуть бути, наприклад, реактивні двигуни, обладнані резонаторами з відбивачами звуку.