Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 22

Зона повних руйнувань характеризує територію, де величина надмірного тиску у фронті УХ дорівнює 50 кПа та більше. У цій зоні повністю руйнуються житлові й промислові будівлі та споруди, а також протирадіаційні укриття та частина сховищ у районі центра (епіцентру) вибуху. Створюються суцільні завали. Руйнуються або пошкоджуються підземні комунально-енергетичні мережі.

Зона сильних руйнувань характеризується надмірним тиском у фронті УХ 50…30 кПа. У цій зоні сильно руйнуються промислові будівлі та повністю житлові. Сховища та КЕМ, як правило, зберігаються.

Зона середніх руйнувань створюється при надмірному тиску у фронті УХ 30…20 кПа. У межах цієї зони будівлі та споруди зазнають середніх руйнувань, дерев’яні будівлі повністю руйнуються, створюються окремі завали.

Зона слабких руйнувань характеризується надмірним тиском у фронті УХ 20…10 кПа. У цій зоні будівлі та споруди зазнають слабких руйнувань. Пошкодження характеризуються порушенням найбільш слабких елементів будівель: карнизів, дверей, вікон та ін. Вони виникають при надмірному тиску 3...5 кПа.

Ударна хвиля вражає незахищених людей внаслідок безпосереднього (прямого), а також опосередкованого (непрямого) впливу, який викликає травми різних ступенів тяжості. Пошкодження або травми бувають: легкі – 20...40 кПа; середні – 40...60 кПа; тяжкі – 60...100 кПа; дуже тяжкі – 100 кПа.

При безпосередньому впливі УХ причиною враження є надмірний тиск, при опосередкованому – уламки зруйнованих будівель, скла та інші предмети, що переміщуються під дією швидкісного напору. Руйнування будівель та споруд залежить від їх конструкції, розмірів, інших параметрів. Порівняльна характеристика руйнувань від дії різноманітних уражень наведена в табл. 3.9.

 

Таблиця 3.9. Порівняльна характеристика впливу на будівлі, споруди ударної хвилі вибуху, землетрусу, урагану (смерчу)  

 

Надмір-ний тиск при вибухах, DРф, кПа

Сила земле- трусів, бали

Параметри урагану (смерчу)

Ступінь руйну-вань

Характер руйнувань (пошкоджень)

Характер відновлювальних робіт

 

Сила, бали

Швидкість, м/с

 

Понад 50

11...12

17

Понад 331,8

Повні (A)

Повне завалення несучих конструкцій

Відновлення неможливе або економічно недоцільне

 

30...50

9...10

16...17

53,5...58,6

Сильний (B)

Зберігається незначна частина несучих конструкцій (елементи залізобетонних каркасів, фундаменти)

Відновлення можливе шляхом перебудови споруди

 

20...30

7...8

14...15

43,8...48,6

Середній (C)

Зберігаються несучі стіни, залізобетонні перекриття

Відновлювальні роботи  потре

Бують значних економічних витрат

10...20

5...6

12...13

32,7...39

Слабкий (D)

Деформація або руйнування окремих другорядних елементів конструкції (покрівля, віконні та дверні коробки, перекриття та перегородки)

Потребують ремонту силами ремонтно-відновлювальних бригад

Менше 10

4...5

9...11

21…28,5

Легкий (E)

Незначні пошкодження несуттєвих елементів (скла, штукатурки)

Потребують поточного або декоративного ремонту

Для оцінки ІО, що складається при ЯВ на ОГД, вихідними даними вважатимуться характеристика об’єкта в цілому та окремих елементів і параметрів первинних та вторинних уражаючих факторів, які виникають при НС. За попередньою оцінкою об’єкт ставлять в умови перебування його в різних зонах руйнувань: слабких, середніх, сильних. Потім для середнього значення величини надмірного тиску в зоні визначають можливі наслідки впливу ударної хвилі:  для зони слабких руйнувань – при 15 кПа; для зони середніх руйнувань – при 25 кПа; для зони сильних руйнувань – при 40 кПа.