Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 3

Таблиця 3.1. Залежність тяжкості гострої променевої хвороби від дози опромінення людини

Доза опромінення, Зв

Ступень

Захворювання

Клінічна форма хвороби

1,0…2,5

І – легкий

2,5…4,0

ІІ – середній

Кістковомозкова

4…6

ІІІ – тяжкий

6…10

ІV – дуже тяжкий

Перехідна

10…80

Кишкова

Більше 80

Церебральна

При аварії на АЕС з тепловим вибухом і зруйнуванням реактора відбувається викид радіонуклідів в атмосферу, гідросферу і літосферу, що обумовлює РЗ навколишнього середовища. Хмара радіонуклідів, яка знаходиться в повітрі в стані пари або аерозолю, переміщується від місця викиду в напрямку дії та зі швидкістю середнього вітру і поступово осідає на поверхню місцевості, де формується слід радіоактивної хмари (зони РЗ). Характеристики цих зон на місцевості суттєво залежатимуть від характеру вибуху. В першому випадку (вибух тепловий) на місцевості виникають зони РЗ із значними рівнями радіації.

Законом України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" установлено, що умовою проживання і трудової діяльності населення без обмеження з радіаційного фактору є одержання внаслідок забруднення території радіоактивними ізотопами додаткової дози, яка не перевищує межу опромінювання 1,0 мЗв за рік. Другий варіант – аварія з повним зруйнуванням реактора і його ядерним вибухом – може мати місце внаслідок стихійного лиха, падіння літаючого апарата на АЕС, дії вибуху звичайних чи ядерних боєприпасів у воєнний час або диверсії. На території розповсюдження сліду радіоактивної хмари такого вибуху, як і при наземному ядерному вибухові, відокремлюють такі зони (рис.3.1): надзвичайно небезпечного забруднення (зона Г), небезпечного забруднення (зона В), сильного забруднення (зона Б), помірного забруднення (зона А) і зону радіаційної небезпеки (зона М). Характеристики зон РЗ місцевості при аваріях на АЕС з ядерним вибухом реактора наведені в табл.3.2.

З усіх заходів радіаційного захисту (тобто зниження впливу РР) в першу чергу слід назвати оцінку РО, визначення і доведення до населення режимів радіаційного захисту, організацію дозиметричного контролю. Радіаційна обстановка – це умови, які виникають на території адміністративного району, населеного пункту або ОГД внаслідок  РЗ при аварії на РНО або при ядерному вибухові місцевості і вимагають використання певних засобів захисту. РО характеризується масштабністю (розмірами зон) і характером РЗ або потужністю дози (рівнем радіації).

Масштаби і ступінь РЗ місцевості залежать від кількості, потужності аварійних ядерних реакторів АЕС (кількості, потужності і виду ядерних вибухів), часу, який минув з моменту аварії на АЕС (ядерного вибуху), метеорологічних та інших умов.

Найбільш складне забруднення місцевості буває при повному руйнуванні реакторів на АЕС, а також підземних, наземних вибухах і вибухах на водних  перешкодах.

Радіоактивні продукти, що визначають РО в районі розміщення АЕС у зонах РЗ, створюють суттєвий вплив на дії рятувальних формувань, режими проживання і роботи населення та на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Радіоактивне зараження при повітряних вибухах не становить суттєву небезпеку.

Таблиця 3.2. Характеристика зон можливого радіоактивного забруднення місцевості при аваріях на АЕС з ядерним вибухом

Найменування зон

Індекс зони

Доза опромінення за перший рік після аварії, Гр

Потужність дози опромінення через одну годину після аварії, Гр/год

 

на зовнішній межі зони

на внутрішній межі

На зовнішній межі

на внутрішній межі

Радіаційної небезпеки

М

0,05

0,5

0,00014

0,0014

Помірного РЗ

А

0,5

5

0,0014

0,014

Сильного РЗ

Б

5

15

0,014

0,042

Небезпечного РЗ

В

15

50

0,042

0,14

Надзвичайно небезпечного РЗ

Г

50

0,14