Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 10

І та ІІ ступені – будівлі та споруди, де всі основні конструкції виготовлені з негорючих матеріалів, причому аналогічні конструкції в будівель І ступеня мають більшу межу вогнестійкості;

ІІІ ступінь – будівлі, де несучі стіни виготовлені з негорючих матеріалів, а перекриття і перегородки (неосновні) – горючі та важко горючі (дерев’яні поштукатурені);

IV ступінь – дерев’яні поштукатурені будівлі;

V ступінь – дерев’яні не поштукатурені будівлі.

Таким чином, найбільш небезпечні в пожежному відношенні будівлі IV та V ступенів вогнестійкості. Опірність будівель та споруд впливу пожежі характеризується межею їхньої вогнестійкості.

Межа вогнестійкості – це час у годинах від початку дії вогню на конструкцію до утворення в ній наскрізних тріщин або досягнення температури 200 °С на повер­хні, зворотній впливу вогню, або до втрати конструкцією несучої здатності (до завалювання). Межа вогнестійкості споруди в цілому визначається за мінімальною межею вогнестійкості окремих конструктивних елементів.

За пожежною небезпекою технологічного процесу всі об’єкти розподіляються на п’ять категорій:

Категорія А – виробництва, пов’язані із застосуванням речовин, займання або вибух яких може статися через вплив води або кисню повітря; рідин з температурою спалаху парів 28 оС та нижче; горючих газів, у яких нижня межа вибуховості на 10 % менша від об’єму повітря. До цих виробництв належать цехи обробки та застосування металевого натрію і калію, нафтопереробні та хімічні підприємства, склади бензину, приміщення стаціонарних кислотних та лужних акумуляторних приладів, водневі станції та ін.

Категорія Б – виробництва пов’язані із застосуванням рідин з температурою спалаху парів 28…120 оС та горючих газів, нижня межа займання яких більша на 10% від об’єму повітря, а також виробництва, де виділяється горючий пил чи волокна, нижня межа вибуховості яких 65 г/м3 та менша відносно об’єму повітря. Наприклад, цехи виготовлення і транспортування вугільного пилу та деревного борошна, цехи цукрової пудри, обробки синтетичного каучуку, мазутне господарство електростанцій тощо.

Категорія В – виробництва, пов’язані з обробкою або застосуванням твердих горючих речовин та матеріалів, а також рідин з температурою спалаху парів вище 120 оС. До них належать лісопильні та деревообробні цехи, підприємства текстильної та паперової промисловості, швейні та трикотажні фабрики, склади горючо-мастильних матеріалів, відкриті склади мастил та мастильне господарство електростанцій, гаражі тощо.

Категорія Г – виробництва, пов’язані з обробкою негорючих матеріалів у гарячому, розпеченому чи розплавленому стані з виділенням теплоти, іскор і полум’я, а також із спалюванням твердого, рідинного чи газоподібного палива. До них належать: ливарні, топильні, ковальські й зварювальні цехи, цехи гарячої прокатки металу, головні корпуси електростанцій тощо.

Категорія Д – виробництва, які обробляють і зберігають негорючі речовини й матеріали в холодному стані. До них належать цехи холодної обробки металів, содове виробництво, насосні та водоприймальні пристрої електростанцій, градирні, вуглекислотні та хлораторні установки тощо.

Найбільш пожежонебезпечними є виробництва категорій А та Б. Для ОГД категорій В, Г, Д можливість виникнення пожеж залежить від ступеня вогнестійкості будівель.

Можливість перенесення вогню з однієї споруди на іншу залежить від відстані між ними L і виникає, якщо

L £ Н1 + Н2 + 15,

де Н1 і Н2 – висоти сусідніх споруд, м.

При цьому, якщо вогонь поширюється й охоплює 90 % будівель (споруд) ОГД, то пожежа класифікується як суцільна. Можливість виникнення суцільних пожеж залежить від ступеня вогнестійкості будівель (споруд) і щільності забудови території ОГД. Щільність забудови визначається відношенням суми площ, зайнятих усіма спорудами, до загальної площі території об’єкта:

.100 %

Розрахунок параметрів пожежі не може бути єдиним й у кожному конкретному випадку залежить від виду горючого матеріалу. Послідовність виконання оцінки ПО при горінні твердих горючих матеріалів та пальних рідин є такою: