Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 16

низькі (малі) – затоплення менш ніж 10 % сільськогосподарських земель у низьких місцях, при цьому майже не порушується ритм життя населення;

високі – затоплення великих ділянок річкових долин (10...15 % сільськогосподарських земель), коли порушується нормальна життєдіяльність населення, можлива часткова його евакуація;

видатні (великі) – затоплення 50...70 % сільськогосподарських земель, починається затоплення населених пунктів, припиняється господарча та побутова діяльність населення. Відбуваються масова евакуація населення, матеріальних цінностей та захист важливих ОГД;

катастрофічні – затоплення величезних територій в межах однієї або кількох річкових систем (більше ніж 70 % сільськогосподарських земель), багатьох населених пунктів, підприємств, інженерних комунікацій. Повністю припиняється господарська та промислова діяльність, тимчасово змінюється життєвий устрій населення. Можливі загибель людей і тварин та значні збитки. Для орієнтовних оцінок максимальних рівнів води в періоди весняного, літнього, осіннього або зимо­вого паводка використовуються дані табл.3.5.

Методика прогнозування повені полягає в наступному: від Гідрометцентру України або від його територіальних підрозділів надходять прогнозні карти з даними про максимально можливі перевищення або пониження рівнів води при повені відносно середніх багаторічних рівнів (табл.3.6).

Таблиця 3.5. Багаторічна амплітуда коливання рівнів води малих і середніх річок

 

Площа водозбору, км2

Амплітуда коливань, м

 

найменша

середня

найбільша

 

50

1,1

2,0

2,9

 

500

2,2

3,2

4,7

 

2000

3,2

4,7

7,0

 

5000

4,0

6,9

9,0

 

10000

4,9

7,5

10,2

 

20000

6,0

8,8

10,5

 

Таблиця 3.6. Приблизні значення максимальних витрат води великих річок, Qкр, м3

Гідрологічний район

Площа водозбору, км 2

100

500

1000

5000

10000

20000

У період весняного паводка (повтор один раз на 50…100 років)

Дніпро-Донський

120

375

600

1800

3000

4800

Дністровський

80

240

380

1100

1800

3000

Азово-Чорноморський

80

225

350

1000

1500

2400

У період літньо-осіннього паводка (повтор один раз на 20…50 років)

Дніпро-донський

60

120

160

325

450

600

Дністровський

140

250

350

600

750

900

Азово-Чорноморський

35

85

130

275

400

600

У період зимового паводка (повтор один раз на 20…50 років)

Дніпро-Донський

120

225

300

600

750

1000

Азово-Чорноморський

60

150

230

600

860

1300

Гірських річок (повтор один раз на 20…50 років)

Гідрологічний район

Площа водозбору, км 2

50

100

500

1000

5000

10000

Східний Карпатський

275

400

850

1200

3300

2400

Гірсько-кримський

180

200

250

300

375

-