Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 22

5.7. Конкурентні переваги  продукції (послуг) Заявника та пропозиції щодо їх підвищення (зазначити)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________

_______________________________________________________________________________________

5.8. Можливі ризики по проекту

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.9. Заходи щодо попередження і зниження ризиків (зазначити конкретно)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

6.1. Загальні характеристики

6.1.1. Період розрахунків _______  років. Інтервал розрахунків

місяць

 квартал

 рік

6.1.2.

З урахуванням інфляції

 6.1.3. Розрахунок виконаний

У постійних цінах

 У прогнозних цінах

6.1.4. При розрахунках використані види валют (зазначити) ___________________

6.1.5. Виконані розрахунки

Прибутків і збитків

 Потоку реальних грошей

6.2. Соціальні показники проекту

 кількість новостворених робочих місць

кількість відновлених робочих місць;

 середньомісячна зарплатня одного працюючого (грн дол. США)

Інші

6.3. Показники проекту, тис.дол. США

Загальна вартість проекту

 Прибутковість інвестицій, ROI

 - у т.ч. позаоборотні

 виробничі фонди

 Дисконтований період окупності

(ставка   12 %), DPP

 - у т.ч. обігові кошти

 Чиста теперішня вартість, NPV

 Термін окупності витрат,

 Індекс прибутковості, PI

 пов'язаних із упровадженням проекту, років

 Оборот капіталу в рік, разів

 Внутрішня норма рентабельності, IRR

7.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ  РЕАЛІЗУЄ  ПРОЕКТ

7.1  Повна й умовна назва  підприємства:__________________________________________________

       __________________________________________________________________________________

7.2. Організаційно-правова форма: _______________________________________________________

    __________________________________________________________________________________

7.3. Форма власності

державна

 приватна

 комунальна

 змішана

 громадських організацій

 інше (зазначити)________________________

7.4. Середня чисельність робітників: всього, чол. __________ у т.ч. постійних, чол. _________

7.5. Статутний фонд підприємства, тис.дол. США: _______, в тому числі частка :

державної власності_____ %; комунальної власності ______%; нерезидентів ______%

-інші власників_____%  (зазначити) _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.6. Оцінка нерухомості

7.6.1. Незалежним оцінювачем (за наявності), _______________грн., дол. США: Оцінювач______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата оцінки “         ” ________ 199_ р.

7.6.2. Балансова _____________________грн., дол.США