Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 14

Додаток 4

Характеристика сучасного та прогнозного рівня цін

на продукт (послугу) на внутрішньому та зовнішньому ринках

(у натуральних одиницях виміру)

Основні види сировини, материалів, енергетичних ресурсів, необхідних для випуску продукту (послуги)

Одиниця виміру

Потрібна кількість

Проектний обсяг завезення, питома вага, %

З регіону

З інших регіонів України (вказати)

З інших країн СНД (вказа-ти)

З інших країн закордоних країн (вказати)

1

2

3

4

5

6

7

І. Сировина

1

2

3

ІІ. Матеріали

1

2

3

ІІІ. Енергетичні ресурси

1

2

3

Додаток 5

 
 

Забезпеченість випуску продукту (послуги) працівниками

 

відповідної кваліфікації

 
 

(чоловік)

 
 

Категорії працівників

Необхідна чисельність працівників

Можливість задоволення потреби в працівниках у населеному пункті по місцю розміщення об`єкту

Можливість підготовки необхідних працівників на місці (у населеному пункті)

Потреба у залученні працівників відповідної кваліфікації з інших населених пунктів

 

1

2

3

4

 

1. Робітник – усього,

 

у т.ч. високої кваліфікації

 

2. Молодший обслуговуючий персонал

 

3. Фахівці середньої кваліфікації

 

4.Фахівці вищої кваліфікації

 

5. Керівники

 

УСЬОГО

 

Додаток 6