Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 5

 Розділ має містити відповідні види та обгрунтування розрахунків,  контракти на постачання і специфікації по устаткуванню і переліку сировини і матеріалів, що є підставою для органів Держмитслужби та ДПА України  щодо надання  пільг з оподаткування.

3.7.2. Стислий опис контрактів на одержання по імпорту закордонної  техніки, сировини, матеріали, іншого

Викладається суть контракту, обсяги і терміни постачання, умови розрахунків. Контракт додається. Специфікація повинна бути безпосередньою частиною контракту, подаватися  Раді на магнітному носії для внесення в базу даних.

3.7.3.  Розрахунок суми пільг з митних платежів і податку на додану     вартість

Розрахунок суми пільг, яку одержує заявник у результаті впровадження проекту в пільговому режимі: митні платежі, податок на додану вартість.

3.8. Аналіз ринку продукції,  запланованої до виробництва

Стан ринку і перспективи його освоєння. Тенденції до змін. Гнучкість  фінансової політики і  можливі перспективи підприємства-виробника, як у позитивному, так і в негативному плані.

Кількісні характеристики сучасного попиту на  ринку  доцільно доповнити відомостями також і в табличній формі  (додаток 2).

3.8.1. Потреба ринку в даній продукції (роботах, послугах). Потенційні розміри ринку в залежності від масштабів проекту: світового, країни, області, міста, або власних потреб, якщо це проект реконструкції одного з підрозділів підприємств, де будуть випускатися сировинні компоненти для кінцевої продукції.

3.8.2. Оцінка імпортної-експортної ситуації на ринку даної продукції. Відомості про закордонну продукцію, що надходить на ринок України. Характеристика фірм- постачальників, продукції, її якості, ціни, упакування, обсягів постачань, дилерів в місті Харкові і країні. При експорті продукції за межі країни варто перерахувати конкурентів, їхню частку в загальному ринку, ціни, якість, повідомити інші відомості про тенденції ринку і можливостях роботи на ньому.

3.8.3. Характеристика виробників даного виду продукції. Відомості про максимально можливу кількість виробників даного товару, які продаються на ринку міста, країни та її межами. Причини і фактори присутності конкурентів на місцевому ринку: ємність ринку набагато перевищує пропозицію; собівартість продукції, виробленої конкурентами, достатньо низька, що дозволяє з урахуванням накладних витрат отримувати прибуток; якість продукції відповідає вищим стандартам, і вона користується попитом; реклама продукції, її упакування привертає увагу споживачів; добре продумана і налагоджена система збуту і реалізації продукції тощо.

Виробнича база. Характеристика виробничої бази конкурентів,   досконалість або хиби їхньої технології (застаріле, зношене устаткування, високі накладні витрати, велика чисельність персоналу, неправильна організація виробництва і управління, якість сировини, вартість енергоносіїв).

Характеристика якості продукції і її упакування. Оцінка загальної тенденції на ринку,  середній рівень технічного рівня виробництва, відомості про сировинну базу,   якісні показники кінцевого продукту. Технологія упакування, зберігання і доставки продукції споживачу.

Характеристика вартісних показників. Відомості про обстеження ринку даної продукції. Коливання вартості і фактори, які це обумовлюють. Напрями удосконалення чинників формування ціни на товар. Власні можливості одержання прибутку й окупності інвестицій.

Аналіз всіх витрат, які необхідні для здійснення виробництва і реалізації продукції у конкурентів, визначення верхнього рівня ціни на продукцію, її перспектива з урахуванням інфляційних процесів і темпів росту ціни за попередній період.

3.9. Причини незаповненості ринку даною продукцією.  Аналіз причин відсутності запропонованого виду продукції на ринку.  Тенденції та перспективи ринку.

3.10. Опис переваг власної продукції. Порівняльна оцінка продукції власного виробництва з аналогами, що випускаються на інших підприємствах. Порівняння по якісних,  і по вартісних показниках, по організаційних заходах, що дозволяють підприємству зайняти свою нішу на ринку.