Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 9

Підприємства, які реалізують інвестиційний проект через свою філію (інший відокремлений структурний підрозділ) - про відокремлений бухоблік,  для чого для юридичної особи  необхідно застосувати відокремлене формування валових прибутків і валових витрат структурного підрозділу. Підприємству, яке реалізує інвестиційний проект, необхідно надати механізм визначення валових витрат і валових прибутків філії, незалежно  від того,  чи є його продукція (роботи, послуги) кінцеві, або використовується далі в технологічному процесі.

10.1. Організація обліку виробничих витрат на новоствореному            підприємстві (виробництві)

Відомості про склад витрат на виробництво, розрахунок виробничих витрат програми виробництва на місяць, квартал, рік.

10.2.Організація обліку виробничих витрат на діючому підприємстві (виробництві)

Опис технологічного процесу, що реконструюється, модернізується. Розрахунок компонентної бази сировини і її частки у випуску кінцевої продукції, факторного впливу на споживання інших компонентів технологічного процесу. Розрахунки порівняльної економічної ефективності старої технології і нової, впливи обсягів виробництва на економічний ефект, систему розподілу загальнозаводських витрат на витрати даного виробничого підрозділу (цеху, ділянки).

              10.3. Калькуляція собівартості продукції (послуг)

Калькуляція собівартості продукції містить розрахункові дані по видах витрат, виходячи з запланованих обсягів виробництва і витрат на організацію виробництва з урахуванням усіх його компонентів (додаток 6).

11. Фінансовий план

11.1. Порядок ціноутворення і розрахунок фінансових результатів

Вихідні дані для розрахунку фінансового плану формуються на підставі відомостей:

про ринок та конкуренцію та діяльність підприємства в сфері маркетингу - визначають потребу ринку в тому, чи іншому виді продукції, його обсягу та ціні, яка утворилася на ринку;

плану виробництва - визначає можливості підприємства щодо випуску цієї продукції відповідно до потужності підприємства, а також збільшення або зменшення виробництва з урахуванням попиту на ринку.

На основі цих відомостей в фінансовому плані здійснюється прогнозування фінансових результатів:

виручка від реалізації продукції визначається на основі прогнозних обсягів продажу та прогнозних цін на одиницю продукції.

прогнозування обсягів продажу враховує результати маркетингових досліджень.

оцінка щорічного зростання (зменшення)  цін на продукцію підприємства базується на макроекономічних та галузевих дослідженнях, відомостей про динаміку цін в минулому на підставі даних Держкомстату.

На підставі виробничої програми формується модель дисконтованих грошових потоків. При цьому загальний результат від інвестицій  розраховується як сума дисконтованих грошових потоків кожного року реалізації даного інвестиційного проекту.

Співставлення розміру інвестованих засобів та прогнозованих від даного інвестування результатів здійснюється шляхом спеціальних методів та інструментів, які містять:

дисконтування;

розрахунок показника чистої поточної вартості проекту;

розрахунок внутрішньої норми прибутковості  інвестиційного капіталу (граничного рівня дохідності);

динамічного (дисконтованого) терміну окупності.

Розрахунки оформлюються у вигляді таблиць.

У таблицях відбиваються етапи (у часі) залучення інвестицій у формування вартості головних і оборотних фондів, терміни і темпи нарощування обсягів виробництва, суми засобів, що спрямовуються на погашення позикових засобів, і ріст обсягів прибули.

Графік потоку інвестицій, пов'язаних з здійсненням будівництва, розширення, модернізації, приватизації об'єкту. На перший рік він розробляється з помісячною, а на другий рік - з поквартальною розбивкою. Дані приводяться у табличній формі (додаток  7).

План доходів та видатків, пов'язаних з реалізацією (експлуатацією) інвестиційного проекту. На перший рік він розробляється з помісячною, а на другий рік - з поквартальною розбивкою. Дані приводяться у табличній формі (додаток.8).