Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 12

Таблиця 1.2

Аналіз об'єктів соцкультпобуту,  їхнього фінансового стану.

п/п

 Назва об'єкта, його місцезнаходження

Балансова вартість, тис. грн.

 Залишкова вартість, тис. грн.

 Витрати на утримання

 Доходи (крім оренди) від проведення соціально - культурних заходів,

тис. грн.

 Фінансо-вий результат, тис. грн.

Здано в оренду

 сума, тис. грн.

 у % від балансового прибутку

Орендар, дата, № договору

 Термін оренди

(с_ по_)

 Орендна плата, тис. грн.

 гр. 7 - гр.5

1

2

3

4

5

6

7

 8

 9

 10

 11

 Усього :

Таблиця 1.3

 Методика та дані розрахунку основних фінансово - економічних показників

п/п

 Показники  та коефіцієнти

 Формула розрахунку

Нормативне значення

 Фактичне значення

1

2

 3

 4

 5

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Коефіцієнт покриття Кп

Коефіцієнт забезпечення власними коштами Кзк

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал

Коефіцієнт автономії Кавт

 Коефіцієнт фінансової стабільності Кфс

Показник фінансового лівериджу Фл

Робочий капітал Рк

Маневреність робочого капіталу Мк

Коефіцієнт оборотності засобів Ко

 Ф.1  рядок 150 + рядок 320 - рядок 120

                                рядок 750

 Ф.1 рядок 495 рядок 450 рядок 455 рядок 460 рядок 465 рядок 070

                                           рядок 150 + рядок 320

 Ф.1 рядок 250 + рядок 260 + рядок 270 + рядок 280 + рядок 290

                                                       рядок 750

Ф.1 рядок 495

        рядок 330

 Ф.1              рядок 495         

        рядок 530 + рядок 750

 Ф.1 рядок 530

        рядок 495

 Ф.1 (рядок 150 + рядок 320 - рядок 750)

 Ф.1                       рядок 150

        рядок 150 + рядок 320 - рядок 750

 Ф.2 [рядок 010 - рядок 015 - рядок 020]

          Ф.1 [рядок 150 + рядок 320]

 > 1


> 0,1

> 0,2

> 0,5

> 1

Зменшення

Розрахову-ється середньо-галузеве

Незначне збільшення

Збільшення

10.

11.

12.

13.

 Час обороту оборотних засобів Чоз

Коефіцієнт оборотності запасів Коз

Час обороту запасів Чоз

Фондовіддача Фв

 Кількість календарних днів звітного періоду

                                      Ко

                Ф.2  [рядок 040, графа 4]

 Ф.1 [(рядок 150, графа 3 + рядок 150, графа 4) 0,5]

Кількість календарних днів звітного періоду

                                     Коз

          Ф.2 [рядок 010 - рядок 015 - рядок 020]

 Ф.1 [(рядок 012, графа 3 + рядок 012, графа 4) 0,5]

Зменшення

Збільшення

Зменшення

Середньо-галузеве