Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 11

14.Інформаційне забезпечення контролю за ходом упровадження проектів

Розділ повинний містити опис системи  інформаційного забезпечення формування бази даних про всі етапи проекту - від надходження інвестицій у виді коштів  і матеріальних цінностей, зафіксованих керуванням зовнішньоекономічних зв'язків і державної митної служби, до квартальних звітів органам державної статистики і Раді по установленій формі.

15. Паспорт інвестиційного проекту

На підставі відомостей, викладених в попередніх розділах, з метою обліку та подальшого контролю за реалізацією інвестиційного проекту Радою заповнюється паспорт інвестиційного проекту відповідно до форми, наведеної в додатку 11.

Використані джерела

1.  Типові вимоги до техніко-економічного обгрунтування (бізнес-плану) проекту, що передбачає надання гарантійних або інших зобов’язань Кабінету Міністрів України на виконання зобов’язань українських юридичних осіб. Національне Агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції. // “Іноземні експортні кредити” (Посібник для українського позичальника). - К. 1999, с.14-17.

2.  Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану несплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена Агентством з питань банкрутства. // “Галицькі контракти”. - К. 1997, №4, с. 47-57.

3.  Методические рекомендации по составлению инвестиционного проекта,  представляемого в Совет по вопросам специальных экономических зон и специального режима инвестиционной деятельности в Донецкой области

4.  Методичні рекомендації щодо складання бізнес-плану,  який подається до Ради з питань  спеціального режиму інвестиційної діяльності в Луганській області.

5.  Вимоги до бізнес-планів, які фінансуються за рахунок кредитів, що надаються Європейським Банком Реконструкції та Розвитку.

6.  Рекомендації до повної бізнес-пропозиції, яка фінансується за рахунок кредитів, що надаються Глобал Амерікен Синдикатом.


ДОДАТКИ


Додаток 1

Таблиця 1.1

Основні показники господарської діяльності.

п/п

 Показники

 Одиниця виміру

Попередній рік

 Звітний рік

 Прогноз на майбутній рік

1

2

3

4

5

 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Вартість майна (валюта балансу)

Обсяг товарної продукції:

у діючих цінах

у порівняних цінах

Собівартість товарної продукції

Рентабельність

Обсяг реалізації, усього

В тому числі:

   Україна

   СНД

    країни далекого зарубіжжя

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

в діючих цінах

Затрати на виробництво реалізованої продукції

Прибуток (збиток) від реалізації

Балансовий прибуток (збиток)

Використання прибули, усього

в тому числі:

   платежі в бюджет

   відрахування в резервний фонд

   виробничий розвиток

   соціальний розвиток

   заохочування

   інші цілі (розшифрувати штрафні санкції,

   погашення банківських кредитів і відсотки за їхнє

   користування)

Середньоспискова чисельність працюючих, усього

в тому числі промислово - виробничого потенціалу

Середньомісячна заробітна плата

Норматив власних обігових коштів

Фактична наявність власних обігових коштів

(робочий капітал), Рк

Надлишки (+), недостача (-), Рк

Виробничі запаси і затрати:

  виробничі запаси

  незавершене виробництво

  готова продукція

Дебіторська заборгованість

в тому числі:

   по товарах відвантаженим

   не оплачена в строк

Кредиторська заборгованість

в тому числі:

   за сировину і комплектуючі вироби

 тис. грн.

тис. грн.

тис. грн тис. грн.

тис. грн.

 %

 тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

чол.

чол.

 грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

19.

20.

21.

   по кредитах банку

   по бюджету

   по заробітній платі

   за енергоносії та газ

Знос основних засобів

в тому числі виробничих

Коефіцієнт використання потужностей

Фондовіддача

 тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

%

 %

ед.

їж.