Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 23

Дата оцінки “         ” ________ 199_ р.

7.7. Характеристика дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємства на суму, грн., дол. США  за останні три роки:

р о к и

Вид заборгованості

200_

200_

200_

грн.

дол.США

грн.

дол.США

грн

дол.США

Дебіторська прострочена

Кредиторська прострочена, в т.ч.

з постачальниками

з бюджетом

по оплаті праці

Кредити та позики, не погашені

в строк, всього, в т.ч.

довгострокові

короткострокові

7.8. Характеристика виробництва за останні три роки

р о к и

Показники

200_

200_

200_

Вид діяльності

обсяги реалізації, грн.

обсяги реалізації, дол. США

доля експорту, %

7.9. Відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку за останні три роки

р о к и

Рух грошових коштів

200_

200_

200_

грн.

дол.США

грн.

дол.США

грн

дол.США

Сума надходжень на рахунок

Сума відрахувань з рахунку

Залишок на кінець року

7.10. Найменування та адреса обслуговуючого банку________________________________________

         _________________________________________________________________________________

  7.11. Рік заснування  підприємства  19__р.

7.12. Досвід роботи підприємства на ринках (років): на регіональному ____________;  внутрішньому_________;  СНД ____________; дальнього зарубіжжя  ______________.

7.13. Дата останньої аудиторської перевірки   “__” __________ 199_р.

        Відомості про аудитора:

        Найменування організації: ______________________________________________________

        № ліцензії ________________ Ким видана _________________________________________

        Керівник

        _______________________________________________________________________________

        Поштовий індекс __________ Повна поштова адреса_____________________________  

        _____________________________________________________________________________

        Тел. ________________________________ Факс ___________________________________

7.14. Податкова адміністрація, що обслуговує підприємство:

Голова податкової адміністрації

_____________________________________________________________________________

Поштовий індекс_________ Повна поштова адреса__________________ ______________________________________________________________________________

      Тел. ________________________________ Факс ___________________________

7.15. Адреса підприємства: Поштовий індекс_________ Повна поштова адреса________________________________________________________________________________

Тел. ________________________________ Факс ___________________________

Телекс _______________________ Електронна пошта _____________________

7.15.1. Керівник підприємства  та/або контактна особа  (телефон, прізвище, ім'я, по батькові повністю)       

­             _________________________________________________________________________

­             _________________________________________________________________________

7.15.2. Представництва підприємства:

Держава ______________     Місто ____________   Телефон _____________

Держава ______________     Місто ____________   Телефон _____________