Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 6

3.11. Потенційний  ринок збуту, організаційні заходи щодо освоєння ринків.  Споживачі продукції, що будуть купувати її у підприємства (внутрішнього і закордонного ринків),  оптові постачальники і роздрібні торгівці.  Модель створення системи збуту і реалізації, реклами та інформації.  Плани по розробці і реалізації системи  заходів щодо витиснення імпортних товарів з місцевого ринку, що дозволить утримати відтік коштів за межі області і держави. Опис етапів розробки і створення системи по нарощуванню експортного потенціалу підприємства з метою збільшення купівельного потенціалу підприємств та оздоровлення ринку.

3.12. Галузеві науково-технічні досягнення та  їхній вплив на  ринок споживання. Відомості про розробки головних інститутів і фірм в області нових технологій по даному напрямку виробництва, перспективи зміни технологій.

Висновок про темпи морального зносу устаткування і необхідного розміру накопичень для модернізації виробництва підприємства - заявника. Перспективи розвитку техніки і технології підприємства у зв’язку з конкурентноздатністю  продукції. Планування фонду розвитку виробництва підприємства - заявника, що дозволяє  посилено здійснювати політику технічного переозброєння підприємства.

3.13.  Програма виробництва

Загальний обсяг випуску продукту (надання послуг) що намічається у середньому за рік при виході на проектну потужність:

кількість одиниць, тис.;

сумарний обсяг у національній валюті в цінах на час надання бізнес-плану, тис.грн.;

сумарний обсяг у доларах США, тис. долл.

Намічена асортиментна структура випуску продукту (надання послуг) у середньому за рік при виході на проектну потужність:

кількість при кожній асортиментній групі, тис.один.;

сумарний обсяг у національній валюті щодо кожній асортиментній групі, тис. грн.;

сумарний обсяг у доларах США щодо кожній асортиментній групі, тис.

     долл.

Обсяги випуску продукту (надання послуг) що намічаються за окремими роками майбутнього п'ятирічного періоду.

Дані приводяться у табличній формі (додаток 3).

4. Соціальні аспекти впровадження проекту

У розділі характеризується вплив результатів реалізації інвестиційного проекту на соціальні аспекти розвитку підприємства,  міста і області.

4.1. Кількість створених робочих місць і шляхи забезпечення підприємства        виробничим персоналом. Відомості про необхідну кількість виробничого персоналу, його професійний  склад, географічне місце розташування трудових ресурсів: місцеві, привізні, власні, з інших підприємств, прийняті на конкурсній основі, через центри зайнятості і т.ін. (додаток 5).

4.2.Рівень вимог до підготовки персоналу. Якісні характеристики персоналу, як за спеціалізацією, так і за рівнем освіти. Організація навчання персоналу і підготовки кадрів, визначення джерел фінансування.

4.3. Фонд заробітної плати з нарахуваннями. Розмір фонду заробітної плати,  преміального фонду, фонду матеріальної допомоги, інших видів заохочень: тринадцята зарплатня, лікувальні до відпустки, система відпусток, страхування робітників тощо.

4.4.Рівень середньої заробітної плати обгрунтування її достатності.

Обгрунтування розрахунку середньої заробітної плати з урахуванням двох методики розрахунку:

для державних підприємств або тих, що мають соціально-побутової сфери на своєму балансі;

приватних, акціонерних, інших підприємств, що не мають соціально-побутової сфери на своєму балансі.

Підприємства, що мають об'єкти соціально-культурного призначення на своєму балансі,  включають витрати по їхньому утриманню в собівартість продукції і створюють джерела їхнього фінансування в централізованому порядку. Рівень середньої заробітної плати робітників цих підприємств може бути нижчим, ніж робітників приватних підприємств або акціонерних товариств, що не мають таких об'єктів на своєму балансі.

Достатність заробітної плати  для забезпечення нормальної якості життя:  врахування потреб в продуктах харчування, плати за користування житлом і комунальними послугами тощо. Врахування інфляційних процесів і коректування рівня заробітної плати по роках з урахуванням інфляційних тенденцій.