Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 17

Додаток 8

План доходів та витрат, пов`язаних з експлуатацією інвестиційного об`єкту

(у тис.грн. та тис. дол. США)

.

 

Показники

                      1-й рік  (по місяцях)                              2-й рік (по кварталах)                    3-й рік      4-й рік         ...        Усього                                                         

1-й

2-й

....

12-й

Усього

І

ІІ

....

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Валовий дохід від реалізації продукту (послуг) – усього

2. Сума поточних витрат при експлуатації (повна собівартість, витрати) – усього,в т.ч.

2.1 Сировина та матеріали

2.2 Транспортні витрати

2.3 Витрати щодо аренди та утриманню основних фондів

2.4 Амортизація основних фондів

2.5 Витрати по сплаті відсотків за короткостроковий кредит

2.6 Витрати щодо реклами та упакування

2.7 Витрати на тару

2.8 Витрати щодо оплати праці

2.9 Інші прямі витрати

2.10 Податкові платежі, які належать до собівартості (соцстрах, ЧАЕС, фонд зайнятості та інше)

3. Податкові платежі, які включаються в ціну – усього, у т.ч.:

 

3.1 Податок на додану вартість

3.2 Акцизний збір

4. Валовий прибуток

5. Податкові та інші обов`язкові сплати, які сплачуються з прибутку

6. Чистий прибуток

7. Грошовий потік