Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова

Страницы работы

Содержание работы

 Рада

з питань  спеціального режиму інвестиційної діяльності

в місті Харкові

МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ

складаня бізнес-плану  щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова 

м. Харків, 1999 р.


Загальні положення

Ці Рекомендації розроблені відповідно до Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів Радою з питань спеціального режиму на території міста Харкова, що реалізуються  в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста  Харкова з метою надання підприємствам практичної методичної допомоги із складання бізнес-плану.

Рекомендації містять  відомості щодо структури інвестиційного проекту або бізнес-плану (далі - бізнес-план) та його розділів, які розроблені виходячи з принципу достатності інформації для забезпечення належного техніко-економічного обгрунтування  інвестиційного проекту. Рекомендації сформовані на основі існуючого вітчизняного та закордонного практичного досвіду  складання та аналізу бізнес-планів [1-6].  

Ці Рекомендації не є обов’язковими для застосування підприємствами, які подають документи на розгляд Ради з питань спеціального режиму в місті Харкові (далі - Рада). Бізнес-план може бути укладений за іншою методикою, яка дає можливість його аналізу, експертизи та  схвалення.

Бізнес-планом вважається документ, який містить необхідну інформацію, що характеризує інвестиційний проект, обгрунтовує доцільність та можливість його здійснення, демонструє позитивні макроекономічні результати від його реалізації, а також обгрунтування виконання погашення фінансових та майнових зобов’язань щодо джерел фінансування інвестиційного проекту.

Бізнес-план розробляється суб’єктом підприємницької діяльності, який має намір реалізувати інвестиційний проект у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова.

Бізнес-план підписується керівником юридичної особи, її головним бухгалтером та при необхідності іншими посадовими особами, які несуть відповідальність за достовірність наведеної в бізнес-плані інформації, розрахунків та даних.

Бізнес-план подається у прошнурованому (зфальцованому) вигляді разом з  його електронною копією на дискеті 3,5’’, зробленою у форматі WORD 6.0, 7.0. Табличний матеріал  виконується  за допомогою MS Excel.

Відомості, які містяться  в інвестиційному проекті, повинні дозволити зробити висновки щодо ступеня підготовленості проекту до впровадження, самоокупності, доцільності його розміщення на території міста Харкова, а також потенційних можливостях заявника реалізувати інвестиційний проект у повному обсязі технічних і організаційно-економічних заходів у встановлені терміни.

Документація проекту складається з двох частин.

Перша частина - економічний опис проекту (включаючи додатки до нього), рекомендується для розгляду на засідання  Ради і зберігається в архіві Ради.

Друга частина проекту - технічний опис (будівельно-монтажна і технічна документація), яка готується Заявником і погоджується зі службами держтехнагляду, іншими органами, що здійснюють контроль за дотриманням норм і нормативів, обов'язкових при виконанні будівельно-монтажних і пуско-наладочних робіт, подається  за вимогою цих органів і зберігається у заявника.

Розділи інвестиційного проекту повинні давати повну інформацію про всі організаційні, економічні, правові  і техніко-технологічні аспекти впровадження проекту.

Інформація інвестиційного проекту  використовується для створення бази даних з метою здійснення контролю за ходом реалізації проекту та результатами фінансово-господарської діяльності, отриманими від освоєння інвестицій.

Структура бізнес-плану

Викладення інформації та її обсяг самостійно визначаються заявником, виходячи з мети та змісту конкретного інвестиційного проекту. Нижче наводяться  структура та зміст окремих підрозділів, які Рада рекомендує для складання бізнес-плану. В залежності від специфіки інвестиційного проекту його опис може містити і додаткові відомості.

Резюме

Цей розділ є підсумковим і містить дані, що дають уявлення про інвестиційний проект в цілому. Резюме готується після підготовки проекту в цілому і з урахуванням основних висновків по проекту. Резюме повинно містити:

назву проекту;

термін реалізації проекту;

обгрунтування актуальності проекту;

загальну вартість проекту;

фінансову та організаційну схему проекту;

стислу характеристику підприємства;

ринки та мережу збуту продукції (робіт, послуг), отриманих в результаті реалізації інвестиційного проекту;

суть проекту та його мету: концепцію бізнесу, що пропонується, його продукт (послугу), перспективність бізнесу, можливості, які даний бізнес відкриває перед інвестором тощо.

відповідність інвестиційного проекту вимогам законодавства, яке регламентує спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова;

форму здійснення інвестицій:

нове будівництво об'єкту;

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
0