Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 16

Додаток 7

График потоку інвестицій, пов`язаних з будівництвом (поширенням, реконструкцією,

техничним переобладненням) та введенням об`єкту до експлуатації

(у тис.грн. та тис.дол.США)

Показники

                      1-й рік  (по місяцях)                              2-й рік (по кварталах)                                3-й рік      4-й рік         .....         Усього                                                       

1-й

2-й

....

12-й

Усього

І

ІІ

....

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Обсяг інвестицій на будівництво (поширення, реконструкція, техничне переобладнення) об`єкту усього,

   у тому числі:

1.1. Прямі та об`ємні витрати згідно з розробленою сметою

1.2. Накладні витрати підрядчика

1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту

2. Обсяг інвестицій до обігових активів усього

3. Обсяг страхового (резервного) фонду, який створюється по реалізації інвестиційного проекту

Загальний обсяг необхідниих інвестицій