Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 20

Потрібний

 Мається патент

 Не потрібний

 Мається ліцензія

2.6. Сертифікація

- продукції

 потрібно

 не потрібно

 мається сертифікат

 -виробництва

 потрібно

 не потрібно

 мається сертифікат

3.МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ), ЗАПРОПОНОВАНИХ ДО ВИПУСКУ

3.1.    Характеристика ринок збуту продукції, послуг на момент заповнення заявки (регіонального, внутрішнього, країн СНД, країн дальнього зарубіжжя)

3.1.1

 Відомий обсяг попиту і пропозиції (зазначити)

            ________________________________________________________________________

            ________________________________________________________________________

3.1.2.

Відомі головні споживачі продукції (зазначити)

             _______________________________________________________________________

           _______________________________________________________________________

3.1.3.

Відома статистика експорту й імпорту аналогічної продукції (зазначити) на регіональному та внутрішньому ринках (зазначити)

            _______________________________________________________________________

            _______________________________________________________________________

3.1.4

Відомі головні поточні ціни на аналогічну продукцію (зазначити)

             ______________________________________________________________________

             _______________________________________________________________________

 3.1.5.

 Прогноз цін реалізації продукції, послуг (зазначити)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________     

3.1.6. Прогноз використання продукції, послуг Заявника (зазначте  обсяг виробництва і  частку прогнозної реалізації в % від обсягу виробництва):

 Обсяги виробництва запропонованої

 продукції, грн.,  дол. США

 регіональний ринок, %

 внутрішній ринок, %

 експорт в СНД, %

експорт , дальнє зарубіжжя, %

 внутрішнє споживання, %

 Інше (зазначити)  _______________________________________________________ _____________________ __________________________________________________

 3.1.7. Перелік конкурентів-виробників  на ринку  аналогічної продукції  (зазначити)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.2. Гарантії реалізації продукції, послуг

3.2.1.

Наявність договорів постачання

 3.2.2.

 Наявність протоколів про намір одержання продукції

 3.2.3.

 Визначено канали збуту і реалізації продукції, послуг

 3.2.4.

Розроблено заходи для підвищення попиту на продукцію

 3.2.5. Інше (зазначити) ____________________________________________________ 

                                        ____________________________________________________        

3.3. Програма виробництва

Обсяги виробництва по роках на період реалізації проекту  ( зазначити показники)

1-й рік

2-й рік

...

...

N-й рік

 У натуральних показниках

 У вартісному вираженні,         грн.

                   дол. США