Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 19

потрібно

 не потрібно

 мається ліцензія

1.5. Термін  освоєння інвестицій, років _____________________

1.6.  Обсяги та  джерела  фінансування інвестиційного проекту  (грн,. дол.США, %), в тому числі по роках освоєння інвестицій

Джерела \ Рік освоєння інвестицій

1-й

2-й

....

N-й

Всього, в тому числі за рахунок

зовнішнього інвестора

банківського кредиту

лізингу фінансового

лізингу оперативного

власних джерел (зазначити)

інше (зазначити)

1.7. Форма  реалізації проекту

 Створення нового підприємства

 Реструктуризація підприємства

 Реконструкція підприємства

Перепрофілювання підприємства

Інше  (зазначити)________________

__________________________________

 

*   Тут і далі - при наявності відповідних даних або характеристик проекту необхідно відзначати +, або іншим знаком

1.8. Напрямки використання інвестицій

 Предінвестиційні дослідження

 Закупівля сировини, матеріали

 Придбання ліцензій, ноу-хау

 Пускові роботи

 Придбання технологій

 Поповнення обігових коштів

 Закупівля устаткування

 Навчання фахівців

 Інше (зазначити) _________________________________________________________

1.9. Технологія виробництва, що пропонується створити

  Власне виробництво

 Ліцензійне складання з імпортних комплектуючих із переходом на власне виробництво

 Ліцензійне повне складання з

 імпортних комплектуючих 

Інше (зазначити)_________________ ________________________________

1.10. Місце здійснення проекту (область, місто, район) ________________________________

        ______________________________________________________________________________            

1.11. Орієнтована дата початку  (рік і місяць)

        початок___________                                                   закінчення _____________

     1.12. Додаткова інформація ( необхідність створення АТ, спільного підприємства,  інше) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________

    

2.  ПРОДУКЦІЯ, ПОСЛУГИ, ЗАПРОПОНОВАНІ ДО ВИПУСКУ

2.1.Найменування    _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2.2. Призначення і головні характеристики    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Новизна продукції

Вперше створена у світовій практика

 Модернізація власної продукції

 Раніше не провадилася в Україні

 Аналог вітчизняної продукції

 Аналог закордонного виробництва

 Інше  __________________________

2.4.

 Наявність власних ноу-хау

2.5. Патентний захист головних технічних вирішень проекту