Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 10

Підсумки додатків 7 та 9 повинні відповідати один одному.

Виконуються розрахунки по пільгах, отриманих у результаті рішення Ради про схвалення інвестиційного проекту на території міста Харкова, і суми надходження в бюджет за рахунок реалізації інвестиційного проекту.

Розрахунки по відрахуваннях у бюджет повинні відбивати суми надходжень коштів за рахунок прибуткового податку, нарахувань на фонд заробітної плати на етапі підготовки виробництва до роботи. Після планових термінів запуску виробництва розрахунки поповнення бюджету повинні включати суми податку на додану вартість. З четвертого року роботи підприємства розрахункові дані поповнюються сумою 50%-них відрахувань від прибутку. З сьомого року цей показник повинний відбивати  розмір перечислення прибутку в бюджет у повному розмірі.

Діючі підприємства, де намічається проводити впровадження інвестиційного проекту, подають розрахунки нарахованих платежів у бюджет у цілому по підприємству до впровадження інвестиційного проекту, у період його реалізації і після   по роках.

11.2 Стратегія фінансування інвестиційного проекту

Джерела фінансування інвестиційного проекту (на перший рік – з помісячноюй, а на другий рік - з поквартальною розбивкою. Дані приводяться у табличній формі (додаток 9).

 Можливий обсяг залучення коштів іноземних інвесторів:

обсяг коштів, що  залучають з країн СНД, тис. грн.;

обсяг коштів, що  залучають з інших країн, тис. долл. США або тис. грн.;

Форми участі іноземних інвесторів у фінансуванні та реалізації проекту: 

грошовий вклад у іноземній  валюті;

майновий вклад;

забезпечення кредитів іноземних банків;

залучення до будівництва зарубіжного підрядчика; 

передача прав на використання патентів, ліцензій, 'ноу-хау';

забезпечення підготовки кадрів для ефективної експлуатації об'єкту;

забезпечення умов експортного продажу частини продукції (послуг);

сприяння у розвитку збутовий інфраструктури; 

інші другі форми участі.

Розрахунок крапки беззбитковості інвестиційного проекту. Дані приводяться як розрахунок і у графічній формі (додаток  10).

 Забезпечення повернення та окупності інвестицій:

терміни повернення позичкових коштів  (щодо кожного виду);

період окупності загального обсягу  інвестицій: звичайний, дисконтований.

11.3. Показники ефективності інвестицій

Показники

Звичайний період окупності проекту

 PBP

 Дисконтований період окупності (за ставкою 12%)

DPP

 Внутрішня норма рентабельності

 IRR

 Прибутковість інвестиційного капіталу

 ROI

 Чиста приведена вартість

 NPV

 Індекс прибутковості

 PI

              12.Аналіз ризиків і захист від них

Для значних проектів необхідний ретельний розрахунок втрат від всіх можливих ризиків, залежно від їхніх причин, ймовірності,  моменту виникнення. План запобігання або зменшення ризиків, заходи щодо мінімізації втрат через ризики.

Пропозиції по зменшенню ризиків і втрат викладаються в наступних напрямах:

організаційні міри профілактики ризиків (наприклад, альтернативні програми транспортування);

страхування від ризиків з зазначенням страхової компанії, типу і суми запланованих страхових полісів;

можливі гарантії (по кредиту): застава майна, державні гарантії, гарантії місцевих адміністрацій, банків тощо

13.Правові аспекти реалізації інвестиційного проекту

Розділ повинний містити зведення про взаємовідносини фундаторів стосовно   власності, що виникнула в ході реалізації проекту, розподілу прибутків при впровадженні проекту, охарактеризувати права інвесторів і виконавці, місцеві органи влади, юридичну базу законодавства України, використану при підготуванні інвестиційного проекту в якості регламентуючого документа. Відбити можливу робота з випуску цінних паперів (акцій, облігацій, майнові сертифікати, інші), відрахувань у приватні пенсійні фонди,  інше.