Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 8

7.4.  Оцінка впливу результатів реалізації інвестиційного проекту на навколишнє середовище

Головні заходи, що попереджують негативний вплив проекту на навколишнє середовище. Характеристика заходів, що передбачаються проектом для зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище. Обсяг витрат на їхню реалізацію в тис. дол. США й у відсотках від загальних витрат на реалізацію проекту.

Негативний залишковий вплив від реалізації проекту на навколишнє середовище. Характеристика залишкового впливу проекту на повітряне середовище (компоненти й обсяги забруднень); водяне середовище (компоненти й обсяги забруднень); землю (види й обсяги розміщуваних відходів);  рослинний і тваринний світ (скорочення площі ареалу); розвиток небезпечних геологічних процесів; підвищення рівня радіаційного забруднення тощо.

­Позитивний вплив проекту на окремі складові частини навколишнього середовища. Характеристика позитивного впливу проекту на навколишнє середовище, особливо в проектах, спрямованих на переробку відходів; у проектах, що призводять до економії природних, сировинних та енергетичних ресурсах; у проектах, що  удосконалюють існуючі шкідливі технології, із зменшенням утворення шкідливих викидів в атмосферу, скидання у водойми і небезпечні відходи тощо.

8. Енергозабезпечення виробництва

Характеристика всього комплексу заходів з енергозабезпечення виробництва, що впроваджується відповідно до  інвестиційного проекту, з огляду на забезпеченість даної території необхідними енергоносіями.

Характеристика головних комунікації підприємства

Протяжність комунікацій, м.

Наявність силового

устаткування

 енергопостачання

підстанція

 водопостачання

насосна станція

 газопостачання

 теплопостачання

котельна

 транспортна інфраструктура

автопарк

 засоби зв'язку

телефони

У випадку недостатності енергоносіїв подається програма  заходів з енергозабезпечення інвестиційного проекту.

8.1.  Перелік енергоносіїв, необхідних для здійснення  виробництва і їхні обсяги

Обсяги споживання електроенергії, води, газу, вугілля, мазуту, дизпалива, іншого.

8.2. Аналіз забезпечення підприємства електроенергією

Характеристика силових ліній, виходячи з виробничих потужностей, точки підключення до системи енергопостачання району. Висновок енергонагляду. Вирішення про будівництво нових підстанцій, ліній енергопередач, інше.

8.3. Теплопостачання виробництва

Характеристика системи забезпечення виробництва теплом:

за рахунок централізованих систем, власних приладів (котельних, мінікотлів, енергоопалювачів, іншого). При необхідності подачі теплоносіїв у виробничі процеси -  опис і шляхи вирішення технічних питань. Етапи узгодження в органах контролю.

8.4. Розрахунок енерговитрат на випуск одиниці продукції

Характеристика енергоспоживання на обсяг виробництва й одиницю продукції, виходячи з виробничих потужностей, номенклатури продукції, особливостей технологічних процесів, сезонності року тощо.

8.5. Порівняльна характеристика енергоспоживання аналогічної                 продукції

Проведення порівняльного аналізу енергоспоживання аналогічної продукції дозволить бачити заявнику резерви свого виробництва, шукати  шляху зниження енерговитрат і підвищення конкурентноздатності продукції.

9. Характеристика експортної частки  постачань виробленої продукції

Відомості про обсяги експортної продукції та її частку в загальному обсязі випуску, кількості митних процедур,  можливих споживачів, обсяги валютних надходжень, порядок і форму розрахунків за продукцію.

10. Організація обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції

Відомості про загальні засади обліку витрат з урахуванням особливостей виробництва.            Готовність підприємства до окремого бухгалтерського (податкового) обліку  та порядку нарахування прибутку, отриманого від реалізації інвестиційного проекту, відповідно до методики, затвердженої Державною податковою адміністрацією України.