Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 21

3.4. Додаткові відомості про проведення заходів для організації збуту продукції в ході реалізації проекту, наприклад, створення лізингових компаній, дилерської мережі (зазначити конкретно) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПРОЕКТУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Наявність проектно-технічної документації

 

Наявність проектно-технічної документації, узгодженої у встановленому порядку

   

 Необхідність землевідводу

 

 Необхідність отримання дозволу на нове будівництво

 Наявність документації на нове будівництво

 Наявність документації на нове будівництво,  узгодженої у встановленому порядку

.

 Наявність розгорнутого графіка робіт  по впровадженню інвестиційного проекту

5.  ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

5.1. Виробничі потужності

5.1.1. Наявні виробничі площі __________________________кв.м.

5.1.2.Потреба в створенні нових виробничих площ _________ кв.м.

5.2.  Необхідність імпортних постачань

 - устаткування

 - сировини, матеріалів

 - технологій

  - послуг по навчанню й оволодінню досвідом

 - комплектуючих виробів

 - інших (зазначити) ___________________________________________ ___________________________________________

5.3. Проведені експертизи проекту

Податковою Адміністрацією

 Фондом держмайна

 Фінуправлінням

 Юруправлінням

 Галузевим управлінням

 Виконкомом

 Управлінням екобезпеки

 Митною службою

 Теруправлінням

 Комісією з цінних паперів

 Управлінням  енергозбереження

 Науково-технічна експертиза

 Облстатом

 Держстандартів

 Охорони праці

Управлінням зовнішньоекономічних    зв'язків

 Антимонопольним комітетом

5.4.  Необхідність імпортних постачань

 - устаткування

 - сировини, матеріали

 - технологій

  - послуг по навчанню й оволодінню досвідом

 - комплектуючих виробів

 - інших (зазначити) __________________________ ___________________________________________

5.5. Забезпеченість ресурсами, %

   Транспортні   комунікації

 Електропостачання

 Кадри

   Соціальна   інфраструктура

 Водопостачання

 Зв'язок

   Виробничі    площі

 Теплопостачання

 Сировина

 Інше (зазначити) ________________________________________________________________

5.6. Гарантії з виконання зобов’язань щодо джерел фінансування проекту

Державні гарантії

 Застава активів

 Банківські гарантії

 Страхування

 Передача прав на (перерахувати) _______________________________

_______________________________

 Інше, наприклад, договір поруки  (зазначити) _____________________________________ __________________________________ ________