Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 18

Додаток 9

Джерела фінансування інвестиційного проекту

(в тис.грн. та тис.дол.США)

Показники

                      1-й рік  (по місяцях)                              2-й рік (по кварталах)                              3-й рік      4-й рік         ...        Усього                                                         

1-й

2-й

....

12-й

Усього

І

ІІ

....

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Власні інвестиційні ресурси – усього

2. Інвестиційні ресурси, що залучаються - усього

   у тому числі

– акціонерний капітал, що залучається

– пайовий капітал, що залучається

– інші залученні джерела (вказати)

3. Інвестиційні ресурси, які позичені – усього,

   у тому числі

– кредити банків

– випуск облігацій

– інші залученні джерела (вказати)

УСЬОГО


Додаток  10

ПАСПОРТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Реєстраційний №

                                    Дата

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Назва інвестиційного проекту ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Стислий опис і цілі проекту__________________________________________________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

1.3. Код та найменування виду економічної діяльності  інвестиційного   проекту (згідно КВЕД)

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

1.4. Потреба в  ліцензуванні виду діяльності *: