Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 3

Організаційно-правова форма. Форма власності. Средньоспискова чисельність робітників. Статутний фонд підприємства, тис. дол. США, у тому числі частка (%): підприємства, держави, інші власники (вказати кожного). Оцінка нерухомості (тис.дол. США), дата оцінки. Зобов'язання підприємства (тис.дол. США), у тому числі довгострокові (на термін більш одного року), заборгованість перед бюджетом.

Вид діяльності й обсяги виробництва. Досвід роботи підприємства на ринках (років): внутрішньому, СНД, зовнішньому. Рік заснування. Дата останньої аудиторської перевірки. Зведення про аудитора: найменування організації,  номер ліцензії, ким видана, керівник організації, повна поштова адреса, телефон, факс.

              Податкова адміністрація, що обслуговує підприємство: Начальник податкової адміністрації, повний поштова адреса, телефон, факс. Банки, що обслуговують підприємство: найменування, телефон.      

2. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства - Заявника

В окремих випадках за рішенням Ради   може бути здійснена оцінка стану фінансово-господарської діяльності підприємства-Заявника  та \ або підприємства, яке виступає інвестором,  на підставі відомостей, наведених у формах статистичної звітності.

Характеристика стану фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно Методики поглибленого аналізу, затвердженою Агентством з питань банкрутства, шляхом зведення в таблиці основних відомостей  та критеріїв фінансово-господарської діяльності підприємства (додаток 1).

3. Опис інвестиційного проекту

Повна, розгорнута інформація щодо цілей та завдань проекту, етапів його розробки, впровадження, освоєння та експлуатації. Характеризуються  технологічні і технічні аспекти як виробництва, так і продукції.

3.1. Управління реалізацією інвестиційного проекту

Організаційно-правова форма реалізації інвестиційного проекту:

у рамках діючої організаційно-правовий форми ініціатора проекту із застосуванням  реконструкції, технічного переобладнання, модернізації, перепрофілювання;

у рамках діючої організаційно-правової форми інвестора;

створення нового товариства з обмеженою відповідальністю; 

створення нового акціонерного товариства закритого типу;

створення нового акціонерного товариства відкритого типу; 

створення нового підприємства іншої організаційно-правовий форми   (вказати).

Організаційна структура управління об'єктом на стадії його експлуатації (у випадку створення нового підприємства). Дані представляються у вигляді схеми.

Компетентність керівника інвестиційного проекту, що намічається до впровадження:

освіта;  базова спеціальність;  загальний трудовий стаж;  стаж роботи на підприємствах даної галузі;  стаж роботи у комерційних структурах;  вік.

Можливість самостійної реалізації інвестиційного проекту:  проект може бути реалізований власними силами;  реалізація проекту вимагає залучення підрядчиків та субпідрядників.

Характеристика підрядчиків та субпідрядників,  яких намічається            залучати до реалізації проекту:

тривалість роботи у галузі;

досвід роботи з аналогічними інвестиційними проектами;

досвід роботи з аналогічними обсягами інвестиційних ресурсів;

рівень прогресивності технології робіт, що застосовується;

рівень прогресивності парку механізмів, що використовується;

рівень кваліфікації кадрів;

форми зв'язку з постачальниками матеріалів, необхідних для реалізації проекту;

ділова репутація.

3.2. Технологія виробництва

Суть технології, запропонованої до впровадження.  Порівняльна характеристика з іншими існуючими технологіями та устаткуванням, в тому числі з тими, які використовуються на підприємстві в даний час.

Опис всього технологічного процесу виробництва, починаючі  від надходження сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них, до упакування продукції, її  складування, умов схову і відвантаження.

3.3. Науково-технічні особливості виробництва

Опис технологічного процесу або устаткування в  тому випадку, якщо до впровадження пропонується розробка