Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 7

5. Оцінка впливу конкуренції на роботу аналогічних підприємств

З огляду на взаємозалежність товаровиробників через ринок, варто оцінювати вплив виробництва заявника на діяльність сусідніх підприємств. Вони  можуть згорнути своє виробництво, не витримавши  конкуренції, а це значить, що в центри зайнятості звернуться громадяни, що залишилися без роботи. В цьому разі, міській владі варто передбачати розмір відрахувань у фонд зайнятості від прибутку інвестиційних підприємств.  Отже, необхідно в масштабах міста мати уявлення про резерв робочої сили і потребах в інвестиціях для створення нових робочих місць. Процес конкуренції буде постійно призводити до згортання одних виробництв із застарілою технологією, слабкою організацією праці і створення нових, сучасних, тому ротація кадрів з однієї галузі в іншу буде відбуватися постійно. Задача органів місцевого самоврядування зводиться до своєчасного виявлення цих тенденцій, підготовки передумов для  зм'якшення соціальних наслідків цього процесу.

6.Взаємовідносини з місцевими органами влади

З огляду на, що проект реалізується на території, що належить місцевим органам влади, із якими інвестор підписує контракт, необхідно в бізнес-плані відбити відповідні розділи.

Для будівництва підприємства необхідна територія, на якій  буде зводитися новий об'єкт. Характеристика території, якщо така вже є або проведені переговори про відвід земельної ділянки.

При подачі документів до Ради з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова необхідно одночасно починати роботу щодо відведення земельної ділянки та одержання дозволу на будівництво згідно діючого порядку.

Забезпеченість комунікаціями і виконання вимог служб технічного контролю.

Характеристика забезпечення необхідними комунікаціями і дотриманню норм служб технічного контролю, що знаходяться у віданні міської влади: архітектури і будівництва, санепідемстанції, енергонагляду, проектних організацій тощо.

Умови і порядок ліквідації виробництва. Процедура ліквідації підприємства, джерела фінансування демонтажу устаткування, передача будинків і споруджень органам місцевої влади або їхня ліквідація і рекультивація земельної ділянки. Ліквідація споруджень, вирішення майнових спорів, інших питань, що виникають у ході вирішення цього питання.

7. Екологічна характеристика проекту

Додержання вимог екологічної безпеки, запропоновані до суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до  законодавства України. Характеристика сировині, матеріалів, устаткування, обладнання, що ввозяться з-за кордону з метою реалізації інвестиційного проекту на відповідність цих невід'ємних компонентів виробництва дозволові на їхній ввіз на територію України через митний кордон, вимогам служби екобезпеки.

7.1. Планова територія реалізації проекту. Місцеположення території, на якій буде розташований виробничий об'єкт, поданий в інвестиційному проекті.

7.2. Екологічні обмеження на розміщення об'єктів на планової території. Відомості про наявність на плановій території: заповідних об'єктів; територій, перспективних для заповідників; водоохоронних зон; зон суворого режиму джерел питного водопостачання; геологічних ускладнень; розвіданих корисних копалин.

Проекти не можуть містити умови наднормативного рівня забруднення повітряного середовища, шкідливих викидів в атмосферу; токсичних відходів,  утилізації або перезахоронення відходів; радіоактивного забруднення території вище природного фона тощо.

7.3. Потреба проекту в природних ресурсах

 У розділі приводяться відомості

  про необхідні природні ресурси:

земельні (площі, що вилучаються в тимчасове або постійне користування);           

   сировинні (види, обсяги абсолютні і в питомій вазі на одиницю продукції); 

   водяні (обсяг абсолютний і в питомій вазі на одиницю продукції);

   енергетичні: паливо (види, обсяги абсолютні і в питомій вазі); теплоенергія (обсяг абсолютний і в питомій вазі); електроенергія (обсяг абсолютний і в питомій вазі); споживання вторинних ресурсів, відходи інших виробництв, побутові відходи (види, обсяги абсолютні).  Дані подати у табличній формі (додаток 4).