Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 30

    Для прикріплення прогонів до верхнього поясу ферми приварюють "шпальні кутики" з отворами для  болтів,  які  прикріплюють прогони (рис.6.3,а). У місцях cпирання залізобетонних плит верхній пояс при товщині кутика менше 10 мм підсилюють накладками, товщиною tn= 12мм з кроком ферм 6 м і tн = 14мм з кроком ферм 12м. Накладки і шпальні кутики, щоб уникнути ослаблення перерізу верхнього поясу, приварюють лише  поздовжніми  швами вздовж поясу.

    У вузлах, де прикладене зосереджене навантаження, необхідно перевірити напруження у швах, які прикріплюють фасонку до поясу, за формулою:

sw = Ö[(N2 - N1)2 + F2] / (lwkfbwi) £ Rwigwigc ;

де lwi  -  сумарна довжина швiв поясу по перу i обушку;

  Rwi , gwi  - розрахунковий опiр шва і коефiцiєнт по  прийнятим        визначальним характеристикам зварювання.

    Для плавної передачі зусилля від стояка решітки на пояс фасонку випускають за стояк на 10...15 мм під кутом не менше 150.

    Якщо у вузлах ферм прогоном 36 м розташовують стики поясів, то їх потрібно перекривати спеціальними накладками товщиною 12...   16мм. З метою зафіксувати момент розцентрування перерізу пояса у роботу залучають  фасонку, продовживши  основний стояк за центр вузла на 300...500 мм. Між  торцями  стикованих елементів поясів ферм, які перекриваються площею перерізу, не меншою площі полиці кутика, потрібно залишати проміжок не  менший за 50мм. Зменшений переріз поясу прикріплюють до фасонки фланговими швами, довжину яких визначають на дію сили

lw ³ Nikоб / (2bwikfRwigwigc) +2kf  ,

На кресленні вузла обов'язково виконують прив'язку  фасонки до центра вузла. Важливими розмірами є "вирахування". Це  відстань від центра вузла до торця стержня  решітки, її  визначають лінійкою у відповідності з масштабом і корегують так, щоб конструктивна довжина стержня решітки була кратною 5 або 10 мм.

 6.4.1. Монтажні вузли кроквяних ферм з парних кутиків

    Конструкція збірного зварного стику (рис.6.6) включає  розрізану навпіл фасонку, яка під час збирання з'єднується з двома накладками. Одну накладку приварюють до половини фасонки на заводі. При стикуванні фасонки з накладками притискують  одну  до одної  монтажними тимчасовими болтами, а потім  приварюють  під час монтажу. Площа перерізу накладки повинна бути не меншою, ніж у фасонки, товщина накладки дорівнює товщині фасонки.

    На полиці кладуть стикову накладку, яку тимчасово прикріплюють болтами до полиць поясних кутиків, а потім приварюють фланговими швами під час монтажу.Площа поперечного перерізу накладки повинна бути не меншою, ніж сума площ двох полиць кутиків. З метою зменшити концентрацію напружень у полицях поясних кутиків у накладці  виконують косі вирізи.

Довжину швів по вирізу визначають за формулою

lwi ³ Nikоб / (cosa 2(bwikfRwigwi)mingc) ,

де  a - кут нахилу вирізу.

    Довжина шва пера

lw,пер ³ Nkпер / 2(bwikfRwigwi)mingc .

    Товщину накладок поясних листів приймають 16...20 мм.

7. Розрахунок і конструювання підкранових конструкцій.

До підкранових конструкційвідносять:

- підкранові балки;

- гальмівні балки;

- вертикальні й горизонтальні зв'язки, які забезпечують необхідну жорсткість та незмінність конструкцій;

- кранові рейки з кріпленнями й упорами.

На відміну від балок покриттів й перекриттів підкранові балки працюють на рухоме динамічне навантаження від мостових кранів, сприймаючи великі зосереджені сили тиску від кранових коліс  та сприймаючи одночасно дію вертикальних і горизонтальних (від гальмування кранового візка)  динамічних навантажень.

7.1. Визначення діючих навантажень.

Розрахунок підкранової балки звичайно виконують на сумісну дію двох зближених кранів з вантажними візками, які гальмують поб- лизу балки. Розрахункові значення вертикальних та горизонтальних кранових навантажень визначають за формулами

F = Fngfgnkdnc ; T = Tngfgnkdnc  ,

де Tn = Tc / nк  ,  а Tc = f(Q + Gв) . nwt /nw  .