Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 16

Схе­ма  перерізів

та правило знаків

зна­ків

№№ перерізів

Зусилля

Зусилля

Коефіцієнт поєднань

Пості йне

Снігове

Кранове навантаження

Вітер

Вертикальний тиск

Гальму вання

3 лівого  боку

3 правого

Dmax

"А"

Dmax

"B"

±Т

"А"

±Т

"B"

Поряд ковий номер завантаження

1

2

3

4

5

6

7

8

1-1

 


 


2-2

 


3-3

 


       

4-4

 


+Q

-Q

1-1

М

1,0

-246,1

-244,6

+80,7

-150,9

±64,02

±122,1

+321,0

-343,1

0,9

-220,1

+72,6

-135,8

±57,6

±109,9

+289,6

-308,7

N

1,0

-253,4

-251,9

+7,8

-7,9

±6,3

±6,3

+30,0

-30,0

0,9

-226,7

+7,0

-7,1  

±5,7

±5,7

+27,0

-27,0

2- 2

2 - 2

М

1,0

-96,1

-95,54

+435,7

+204,2

±79,8

+46,7

-28,4

+48,8

0,9

-86,0

+392,1

+183,8

±71,8

±42,0

-25,6

+43,4

N

1,0

-253,4

-251,9

+7,8

- 7,9

±6,3

±6,3

+30,0

-30,0

0,9

-226,7

+7,0

- 7,1

±5,7

±5,7

+27,0

-27,0

3 - 3

М

1,0

М

1,0

-32,8

-32,57

-95,14

-254,9

±78,3

±48,3

-35,97

+55,7

А

0,9

-29,3

-85,6

-229,4

±70,6

±43,5

-32,4

+50,1

N

1,0

-253,3

-251,8

-220,8

-744,6

±6,2

±6,2

+29,9

-29,9

0,9

-226,6

-198,7

-670,1

±5,6

±5,6

+26,9

-26,9

4 - 4

М

1,0

+302,

+300,

-155,6

+539,

±677,8

±425,3

-1615,

+1527

0.9

+270,

-140,0

+485,

±610,0

±382,8

-1454

+1374

N

1

-253,3

-251,8

-2208

-744,6

±62,01

±62,13

+29,8

-29,86

0.9

-226,6

-1987

-670,1

±55,81

±55,92

+26,8

-26,87

Q

1

-23,76

-23,62

-56,44

+56,3

±53,83

±26,73

+151,

-29,86

0.9

-21,26

-50,80

+50,6

±48,45

±24,06

+136,

-26,87