Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ  ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра будівельних конструкцій

МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

Частина ІІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту на тему:

Сталевий каркас промислового будинку

Для студентів 4 курсу спеціальностей  6.092.101,  7.092.101 та 8.092.101

“Промислове та цивільне будівництво”

денної та заочної форм навчання

С УМИ  2006

УДК 624.014(075.8)

Укладач : Паустовський С.В.,  доцент кафедри будівельних конструкцій

Металеві конструкції; Частина ІІ. Сталевий каркас промислового будинку; Методичні вказівкидо виконання курсового проекту / Суми, 2006 рік, 99ст., табл.11, рис.22, бібл.11.

   Методичні вказівки  визначають об'єм, зміст, послідовність і методику розрахунків, конструювання і розробки графічної частини проектної документаціїї  на прикладі виконання курсового проекту з металевих конструкцій  ”Сталевий каркас промислового будинку”.

Передбачається виконання статичного розрахунку поперечної рами цеху з жорсткою схемою поєднання ферм покриття з колонами   за  допомогою компьютерної програми .

Рецензенти: Мукосєєв Володимир Миколайович,.к.т.н., доцент кафедри будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету;

                        Чистоклєтов Олександр Герасимович, старший викладач спецдисциплін Сумського будівельного коледжу. 

Відповідальний за випуск: Паустовський С.В., доцент кафедри будівельних конструкцій.

Рекомендовано до видання  методичною радою Сумського національного аграрного університету.

 Протокол № __1__ від  « _23__» ___10______ 2006 року.

ÓСумський національний аграрний університет, 2006

  Ó Паустовський Сергій Віталійович.

з м і с т

№№        Найменування                                                        Ст.

               Зміст курсового проекту та загальні  вказівки               3

1.            Компонування конструктивної схеми каркасу.             5

1.1          Розбивка сітки колон.                                                              5

1.2          Компонування поперечної рами каркасу                          5

1.2.1           Встановлення вертикальних розмірів рами.                                                           5

1.2.2           Встановлення горизонтальних розмірів поперечної рами                  6

1.3          Компонування зв'язків                                                         10

1.4          Покриття                                                                 10

1.4.1           Загальнівідомості про крокв'яні ферми                                    11

1.4.2           Зв'язки покриття                                                                       11

2             Визначення розрахункових навантажень

                  та жорсткісних параметрів поперечної рами              14

2.1          Навантаження на раму                                                         14

2.1.1           Постійне навантаження                                                             15

2.1.2           Снігове навантаження                                                                                    16

2.1.3        Вітрове навантаження                                                                             16

2.1.4        Кранове навантаження                                             17

2.2          Складання розрахункової схеми рами                              19

2.2.1        Призначення жорсткостей елементів рами                                          20

2.2.1.1     Призначення еквівалентної жорсткості наскрізного ригеля              20

2.2.1.2     Призначення орієнтовних значень моментів інерції

                  та площ перерізу колон                                                                   21

3                 Статичний компьютерной розрахунок   поперечної рами з фермою           22

3.1              Кодування розрахункової схеми рами для уведення у ЕОМ          22

3.2.             Вихідні дані для компьютерного розрахунку рами                          24

3.3              Результати компьютерного розрахунку колон                                  26

4                 Визначення розрахункових значень зусиль в елементах рами  36

4.1              Розрахункові комбінації   зусиль в колонах                              36

4.1.1          Вибір розрахункових зусиль для підбору перерізу

                  верхньої частини    колони                                                            40

4.1.2        Вибір розрахункових зусиль для підбору перерізів

                  нижньої частини колони                                                                        40

5                 Приклад    розрахунку одноетупінчаегої колони

                    промислового будинку                                                           41

5.1              Визначення розрахункових довжин окремих ділянок

                    ступінчастих колон у площині рами                                                                                 42

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
41 Mb
Скачали:
0