Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 2

5.2              Визначення розрахункових довжин окремих ділянок

                     ступінчастих колон з площини рами                                                   43

5.3              Підбір перерізу верхньої частини колони                                             43

5.3.1           Перевірка стійкості верхньої частини колони                                     47

5.3.2           Перевірка місцевої стійкості елементів верхньої частини колони 50

5.4              Підбір перерізу нижньої частини колони                                               50

5.5              Перевірка стійкості колони як єдиного стержня зі складеним

                     перерізом                                                                                                            51                                                                                                                                                                 

5.6              Розрахунокта конструювання вузлів колони                            52

6                 Розрахунок та конструювання ферм                                        53

6.1              Типи перерізів стержнів ферм                                                                    53

6.2              Розрахункові довжини та граничні гнучкості                             55

6.2.1           Результати статичного компьютерного розрахунку ферми      57

6.3              Підбір перерізів стержнів ферм                                                80

6.4              Конструювання вузлів ферм з парних кутиків                                    84

6.4.1           Монтажні вузли крокв'яних ферм з парних кутиків                          87

7             Розрахунок та конструювання підкранових конструкцій 89

7.1          Визначення діючих навантажень                                                                                89

7.2              Підбір двотаврового перерізу підкранової балки та

                   компонування гальмівної конструкції                                                              91

7.3  Розрахунок підкранових конструкцій за групами

                 граничних станів                                                                  92

                  Рекомендована література                                                                                                              96

СКЛАД  КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЗАГАЛЬНІВКАЗІВКИ.

Тема курсового проекту - проектування сталевого каркасу одноповерхового промислового будинку. Курсовий проект виконується  на підставі індивідуального завдання, виданого викладачем  кафедри , яке містить вихідні дані для проектування.

Проект складається з розрахункової та графічної частин. Розрахункова частина  виконується у вигляді розрахунково-пояснювальної записки, яка містить такі розділи:

1.Компонування конструктивної та розрахункової схем каркасу.

2.Визначення розрахункових навантажень та жорсткісних параметрів поперечної рами будинку (підготування вихідних даних з врахуванням їх використання для розрахунку на ЕОМ).

3.Статичний розрахунок  рами з фермою на ЕОМ.

4.Складання  таблиць розрахункових комбінацій зусиль.

5.Розрахунок колони з розрахунком та конструюванням її вузлів.

6.Розрахунок крокв’яної ферми  з розрахунком вузлів.

           7.Розрахунок підкранової балки.

Графічну частину проекту  виконують на  аркушах  формату А3(297х420мм): на першому аркуші -  монтажна схема елементів каркасу в масштабі 1:1000 - 1:800, поперечний розріз схеми з позначенням всіх розмірів та відміток, схеми зв’язків по колонах, по верхніх та нижніх поясах ферм, на другому -  колона з її основними вузлами, на третьому - підкранова балка з основними вузлами.;  на  четвертолму аркуші - робоче креслення ферми з  її  основними вузлами на стадії КМД, на п’ятому -  вузли каркасу будинку, позначені на монтажній схемі, в двох – трьох проекціях,  на шостому та інших аркушах - специфікації металу на розроблені в проекті конструкції (на елементи каркасу – колону, ферму підкранову балку, зв’язки) та відомість відправних марок конструкцій.