Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 3

1. КОМПОНУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ КАРКАСУ.          

Проектування  каркасу виробничого будинку починається з компонування його конструктивної схеми, яка складається з розбивки сітки колон, визначення основних розмірів поперечної рами, генеральних розмірів основних несучих конструкцій, розробки зв’язків по колонах та покриттю будинку, підкранових конструкцій

1.1.        Розбивка сітки колон.

Розбивку сітки колон будинку роблять з врахуванням вимог уніфікації габаритних схем промислових будинків та конструктивних елементів. В курсовому проекті прогін, довжину будинку і крок колон приймають за завданням. При розбивці будинку по довжині на температурні відсіки слід керуватися таблицею 1.2. Температурний шов по довжині будинку передбачає встановлення парних колон (рис.1.1.), геометричні осі яких зміщуються  від розбивочної цифрової осі  на 500мм. На таку ж величину зміщуються від першої й останньої цифрових осей всередину будинку геометричні осі торцевих колон основного каркасу.

1.2. Компонування поперечної рами каркасу.

Основу поперечної системи каркасу складають поперечні рами, компонування яких починають з встановлення основних розмірів елементів конструкцій.

1.2.1.Встановлення вертикальних розмірів поперечної рами

Вертикальні габаритні розміри будинку залежать від технологічних умов виробництва й визначаються відміткою голівки кранової рейки, відстанню від голівки кранової рейки до низу несучих конструкцій  покриття. В сумі ці розміри  складають корисну висоту цеху. Схему поперечної рами наведено на рис.1.2.  Розмір  h2  зумовле ний висотою мостового крана : h2 = Hk + 100 + а, де Hk - висота крана за каталогами кранів; 100 - мінімальний зазор між верхом візка крана й низом конструкцій покриття, встановлений за вимогами техніки безпеки, мм; а - розмір, який враховує прогин конструкцій покриття й висоту виступаючих донизу елементів зв’язків, який приймається 200 ... 400мм.

Остаточно розмір h2 приймають кратним 200мм.

 Повна висота цеху від рівня підлоги  до низу крокв’яних ферм H = h1 + h 2, де h1 - відстань від підлоги до голівки кранової рейки . Розмір H за стандартом приймають кратним 1,2м, якщо висота цеху не перевищує 10,8м, і кратною 1,8м - при більшій висоті (в цьому проекті).

Якщо необхідно змінити висоту цеха за умов уніфікації, збільшують відмітку голівки кранової рейки, залишивши розмір мінімально необхідним.

Висота  верхньої частини колони

hв = h2 + hпб + hр,

де hпб - висота підкранової балки, яка попередньо приймається 1/6 ...1/8 від прольоту балки (проліт підкранової балки дорівнює кроку  колон - 6 або 12 м);

hр - висота кранової рейки. Орієнтовно висоти підкранових балок і рейок наведені в табл.1.1.

Т а б л и ц я  1. 1.Орієнтовні висоти підкранових балок та кранових рейок

Вантажність крана, кН

Висота підкранової балки, мм, якщо крок колон  дорівнює(м):

Висота кранової рейки  (ГОСТ 4121 - 76*)

6

12 

Марка

Висота, мм

100  ... 200

800

1100

КР43

140

320./50

1300

1600

КР70

120

500/125

1300

1600

КР80

130

800/200

1350

1650

КР100

150

1000/200

і більше

1730

2030

КР120

170

      Розмір нижньої частини колони: hн = H - hв + (600 ... 1000) ,      

де (600 ... 1000мм) - заглиблення бази колони  нижче рівня підлоги цеха.

     Загальна висота колони від низу бази до низу ригеля:                         

h = hн + hв .

     Висота колони біля опори ригеля  h0 залежить від прийнятої конструкції крокв’яної ферми. Для типових ферм з ухилом  i ³ 0.015

h0 =3150мм

     1.2.2. Встановлення горизонтальних розмірів поперечної рами.

В будинках, обладнаних мостовими кранами, прив’язка зовнішньої грані b0 до розбивочної осі має розмір 250 або 500мм.