Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 6

     При наявності жорсткого диску покрівлі горизонтальні поперечні зв’язки розміщують тільки в рівні нижніх поясів крокв’яних ферм, які входять до складу жорсткого блоку, а вертикальні - впоперек прогону з кроком 6м.

     Всі інші проміжні ферми приєднують до жорстких просторових блоків з допомогою розпорок та розтяжок. В рівні нижніх поясів крокв’яних ферм  розпорки розміщують по рядах колон, розтяжки - в середній частині прогону. Ребра залізобетонних плит покриття й прогони працюють як поздовжеі елементи зв’язків в рівні верхніх поясів крокв’яних конструкцій. В цьому ж рівні в площині розміщення одного з вертикальних зв’язків встановлюють розпорки, причому їх кількість диктована потрібною гнучкістю верхніх поясів наскрізних крокв’яних конструкцій в напрямку з площини ферм на випадок монтажу (за відсутності плит покриття або прогонів).

     В будинках з групами режимів роботи кранів 7К, 8К, в будинках з підкрокв’яними фермами, при наявності по крайніх рядах колон стояків поздовжнього фахверка, в однопрогінних будинках, облаштованих мостовими кранами вантажопід’ємністю більше 100 кН, а якщо відмітка низу крокв’яних ферм  більша 18м - незалежно від вантажопід’ємності кранів  крокв’яні конструкції в рівні нижніх поясів об’єднують поздовжніми горизонтальними зв’язковими фермами, розміщеними в межах крайніх опорних панелей наскрізних крокв’яних конструкцій.

      Конструктивні схеми зв’язків в залежності від типу покрівельного покриття й кроку крокв’яних ферм показані на рис.1.5 та 1. 6.

     Рекомендовані перерізи елементів зв’язків наведені в табл.3

Таблиця 3. Перерізи елементів зв’язків.

 Марка

 елемента

Електрозварні труби,d x t, мм

Гнутозамкнені профілі, bxt, мм        

Гарячекатані кутики й гнуті відкриті про- філі, bxt, мм

1

3

3

4

Розпірки

від 114х3 до 219х3,5

від 110х3 до 160х4

від 80х6 до140х10

Розпірки

від 219х3.5 до

299х4

від 160х4 до

250х4

відГн[200х120х х 5 до Гн[250х125х5

Розкоси

168х4

від 140х4 до 160х4

від 110х8 до 125х8

Розтяжки

-

-

від 63х5 до 75х5

Розтяжки

114х3

110х3

від 75х5 до 100х7

* Ширина зв’язків горизонтальної ферми при кроці крокв’яних ферм  12м  приймається також 6м .

Перерізи зв’язків визначаютьмя розрахунком. Мінімальні перерізи  слід прийняти при гнучкості l = 200.

2. Визначення розрахункових навантажень та жорсткісних параметрів поперечної рами.

2.1.  Навантаження на раму.

В курсовому проекті пласку поперечну раму розраховують на дію постійних навантажень - від ваги огороджуючих та несучих конст-рукцій будинку; короткочасних - атмосферних ( дію снігу,вітру ), а також технологічних (від мостових кранів).

      В постійне навантаження від покриття включаються навантаження від всіх шарів покрівлі, огороджуючих конструкцій покриття (залізобетонних плит або металевого профільованого настилу) та несучих конструкцій (прогонів, крокв’яних ферм, зв’язків.). Величину розрахункового постійного навантаження на 1 м2  покриття зручно визначати у формі таблиці ( див.табл.4 ), приймаючи значення поверхнево розподіленого навантаження у відповідності із завданням.

Таблиця 4. Постійне поверхнево розподілене навантаження від покриття ( варіанти ).