Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 7

Тип та конструкція покриття

Нормативне навантаження кН/м2

Коеф.

надійн

g f

Розрахункове навантаж. кН/м2

1

2

3

4

1. Захисний шар 15 ... 20 мм з гравію, втопленого в мастику

0,3 ... 0,4

  1,3

0,39 ... 0,52

2. Гидроізоляційна ковдра з трьох шарів руберойда на мастиці.

 0,15

  1,2

0,18

3. Утеплювач по металевому профільованому настилу зі щільного пенопласту або поліуретану з питомою вагою 50кг/м3, товщ.80 ... 120мм

0,04... 0,06 

  1,2

0,05 ... 0,07

4. Утеплювач по залізобетонних плитах щільністю 500кг/м3, товщиною 80 ... 160мм

0,4 ... 0,8

  1,2

0,48 ... 0,96

5.Пароізоляція з одного шару руберойду або з фольгоізолу

0,05

11,2

0,06

6. Залізобетонна панель з важкого бетону із заливанням швів.

Панель 1,5х6м

1,5х12м

3,0х 6,0м

3,0х12,0м

1,8

1,9

1,6

1,8

1.1

1.1

1.1

1.1

2,0

2,1

1,75

2,0

7.Суцільні прогони з прокатних або холодногнутих профілів довжиною 6м

0,05 . .. 0,08

11, 05

0,053. . .0,084

8. Решітчасті прогони довжиною 12м

0,08 ... 0,12

  1, 05

0,084...0,12

9.Хвилясті листи

а) азбестоцементні

б) сталеві (0,8 ... 1,75мм)

в) алюмінієві (0,6 ... 1,2мм)

0,2

0,12 ... 0,21

0,05 ...0,07

11. 1

1. 05

1. 05

0,22

0,13 ... 0,21

0,06 ... 0,08

10. Профільований сталевий настил

0,156

1, 05

0,163

11. Плаский сталевий настил (3 ... 4мм)

0,24 ... 0,32

1,05

0,26...0.35

12. Крокв'яні ферми покриття зі зв’язками (прогін ферм - 24; 30; 36 м )

 0,2 ... 0,4

 1,05

0,21 ... 0,42

13. Каркас ліхтаря

0,08 ... 0,12

1, 05

0,09...0,13

Нормативні значення короткочасних снігових та вітрових навантажень слід визначати в залежності від району будівництва по [2 ]

Кранові навантаження приймають за каталогами або паспортами кранів в залежності від їх вантажності, прогону та режиму роботи.

Розрахункові значення навантажень визначаються як добуток їх нормативної величини на коефіцієнт надійності по навантаженню, який приймається по [ 2 ].

2.1.1. Постійне навантаження.

Навантаження від маси конструкції 1м2 покриття наведені в табл.4. В залежності від указаного в завданні типу покрівельного покриття слід прийняти сумарні значення розрахункових навантажень від елементів, які входять до складу покритя.( gкр ).

      Розрахункове погонне (лінійне) навантаження  на ригель рами, кН/м, визначають за формулою:

q = ( gкр /Cosa) . Bф ,

де a- кут між покриттям і горизонтальною площиною ( для малоухильних ферм a= 0); Вф - крок крокв’яних ферм.

2.1.2. Снігове навантаження.

Нормативне снігове навантаження горизонтальної проекції покриття, кН/м2 :

sn = s0 . m ,

де s0 - нормативне значенняваги снігового покрову на 1м2 горизонтальної поверхні землі [ 2 ]; m- коефіцієнт переходу від ваги снігового покрову землі до снігового навантаження на покриття. Для однопрогонового будинку без ліхтарів m = 1 при a£ 25о

та    m= 0 при a³60о .

( a - кут нахилу площини покриття до горизонту ).

      Розрахункове навантаження  sr= sn . gf ,

де gf = 1,4  -  коефіцієнт надійності для снігового навантаження.

Якщо відношення нормативної ваги покриття  gn  до нормативної ваги снігового покриву sn менше 0.8, тоді при розрахункові елементів покриття  цей коефіцієнт приймається gf = 1,6. Розрахункове погонне (лінійне) навантаження на ригель рами:

s = sr . B

Вузлові навантаження на крокв’яну ферму від власної ваги покриття Pвузл таснігуSвузл визначаються добутком погонного навантаження на крок вузлів верхнього поясу ферми  ( а = 1,5 або 3,0м).