Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 17

Продовження

таблиці

4.1.

Розрахункові комбінації зусиль

Основні сполучення навантажень при врахуванні короткочасних навантажень:

одного

двох і більше

9

10

11

12

13

14

+Mmax

Nвідп

-Mmax

Nвідп

Mвідп

Nmax

+Mmax

Nвідп

-Mmax

Nвідп

Mвідп

Nmax

1;7;

1;8

1;2

1;3;6;7;

1;2;4;6;8;

1;2;4;б;8;

+75,7

-589,2

-490,7

+226,0

-1020,6

-1020,6

-223,4

-283,4

і-505,3

-198,4

-519,9

-519,9

1;3;5;

1;2;

і;2;

1;3;5;8;

1;2;7;

1;2;4;6;8;

+4194

-191,64

-191,64

+41U

-207,7

+3,1

-251,9

-505,3

-505,3

-279,1

-452,4

-519,9

1;8;

1;3;5;

1;3;5;

1;8;

1;2;3;5;7;

1;2;3;5;8;

+22,9

-1062,5

-1062,5

+22,9

-1021,1

-938,6

-283,2

-2467,5

-2467,5

-283Д

-2445,6

-2499,4

1;4;5;

1;7

1;3;5

1;2;4;5;8;

1;3;5;7;

1;2;3;5;8;

+1519,0

-13123

-53,12

+3041,7

1901,8

+2416^

-1059,9

-223,4

-2523,3

-1232,7

-2269^

-2549,7

-235,13

-865,0

-347,9

-4743

-200,9

-576,32

4.1.1. Вибір розрахункових зусиль для підбору перерізу верхньої частини колони.

Розрахункові зусилля для підбору перерізу верхньої частини ко-лони беруть для перерізу 1-1 або 2-2 (табл.4.1) в будь-якій розрахунковій комбінації. В курсовому проекті переріз верхньої час-тини колони прийнятий у вигляді симетричного зварного або прокатного двотавра. Тому знак згинаючого момента не має значення. Слід вибрати по можливості максимальне значення згинаючого момента й відповідної нормальної сили.

4.1.2. Вибір розрахункових зусиль для підбору перерізів нижньої частини колони.

Як зазначалося раніше (рис.21 ), згинаючий момент повинен довантажувати вітку колони, що розглядається, тобто викликати в ній додаткове стискуюче зусилля. Підкранову вітку довантажує згинаючий момент зі знаком “ - “, а зовнішню вітку  -  зі знаком “ + “.

Значення розрахункових зусиль беруться по перерізу 3-3 або 4-4 в будь-якій розрахунковій комбінації.

Слід звернути увагу на те, що вибрані для розрахунку вітки ко-лони зусилля  M та N повинні викликати в ній  максимальне стискуюче зусилля. Орієнтовне значення стискуючого зусилля в зовнішній вітці буде вказувати на найбільш несприятливу для цієї вітки комбінацію. Якщо при виборі розрахункової комбінації виникають два варіанти, наприклад в перерізі 4-4 в графі 12 : +Mmax = 2336,7 кН.м; Nвідп = -1167,7кН, а в графі 14 : +Mmax = + 1754,2 кН.м; Nвідп =     -2481,7кН, припускають, що нормальна сила прикладена в середині перерізу нижньої частини колони, а відстань між центрами ваги віток b0= 1м.  Тоді  N зв = N/2  + M/b0.  Роблять перевірку:

N зв = 1167,7/2 + 2336,7/1 = 583,9 + 2336,7 = 2920,6 кН

N зв = 2481,7/2 + 1754,2/1 = 1240,9 + 1754,2 = 2995,1 кН