Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 11

Зусилля в кожному стержні згідно з його номером видаються в місцевій системі координат з правилами знаків, наведеними вище. Використовуючи ці правила, будують у відповідності з величинами внутрішніх зусиль за розпечаткою епюри цих зусиль.

Треба зауважити, що правило знаків для згинаючих моментів та перерізуючих сил, прийняте в програмі, не співпадає з правилом зна-ків для цих зусиль, прийнятим в будівельній механіці. Для узгодження цього питання із загальноприйнятими правилами треба знаки моментів та переізуючих сил на лівому стояку та в ригелі змінити на протилежні.

На практиці користуються епюрою згинаючих моментів в рамі, яка будується з боку розтягнутих волокон, приймаючи всередині рами знак плюс, а зовні - знак мінус.. За цим правилом і будують епюри згинаючих моментів для усіх видів завантажень рами.

Епюри будуються від таких випадків завантажень:

1. Постійне завантаження від покриття;

2. Снігове завантаження (рівномірне по всій фермі);

3. Снігове завантаження (на ліву частину ферми зі сніговим заметом біля лівої стінки ліхтаря);

4. Завантаження від вітру, який діє зліва  направо;

5. Завантаження від вертикального тиску коліс крана,коли на лівій колоні діє Dmax та  Mmax, а на правій - Dmin та Mmin.

6. Завантаження від гальмування візка крана з вантажем, коли гальмівне зусилля T діє на ліву колону зліва направо.

При зворотному розміщенні та дії силових факторів епюри слід поміняти місцями..Крім того, гальмівне зусилля може бути спрямоване як всередину рами, так і назовні, тому внутрішні зусилля від цього завантаження слід враховувати зі знаками плюс та мінус.

Координаты

Связи

№ узла

X
(м)

Z
(м)

X

Y

Z

UX

UY

UZ

1

0.250

0.000

+

-

+

-

+

-

2

29.75

0.00

+

-

+

-

+

-

3

0.00

14.100

-

-

-

-

-

-

4

0.250

14.100

-

-

-

-

-

-

5

29.75

14.100

-

-

-

-

-

-

6

30.00

14.100

-

-

-

-

-

-

7

0.00

20.400

-

-

-

-

-

-

8

30.00

20.400

-

-

-

-

-

-

9

6.000

20.400

-

-

-

-

-

-

10

12.00

20.400

-

-

-

-

-

-

11

18.00

20.400

-

-

-

-

-

-

12

24.00

20.400

-

-

-

-

-

-

13

3.000

24.217

-

-

-

-

-

-

14

9.000

25.133

-

-

-

-

-

-

15

15.00

26.050

-

-

-

-

-

-

16

21.00

25.133

-

-

-

-

-

-

17

27.00

24.217

-

-

-

-

-

-

18

0.00

23.758

-

-

-

-

-

-

19

1.500

23.987

-

-

-

-

-

-

20

4.500

24.446

-

-

-

-

-

-

21

6.000

24.675

-

-

-

-

-

-

22

7.500

24.904

-

-

-

-

-

-

23

22.50

24.904

-

-

-

-

-

-

24

24.00

24.675

-

-

-

-

-

-

25

25.50

24.446

-

-

-

-

-

-

26

28.50

23.987

-

-

-

-

-

-

27

30.00

23.758

-

-

-

-

-

-

28

1.500

22.308

-

-

-

-

-

-

29

12.00

25.592

-

-

-

-

-

-

30

18.00

25.592

-

-

-

-

-

-

31

15.00

20.400

-

-

-

-

-

-

32

4.500

22.308

-

-

-

-

-

-

33

22.50

22.767

-

-

-

-

-

-

34

25.50

22.308

-

-

-

-

-

-

35

28.50

22.308

-

-

-

-

-

-

36

7.500

22.767

-

-

-

-

-

-