Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 29

    Намітивши переріз поясів, переходять до  побудови  стержнів решітки, відклавши їх переріз у тому ж масштабі, в якому побудовані пояси. Для зменшення зварочних напружень у фасонках,  стержні  решітки не доводять до поясів на  відстань  а = 6tф - 20 мм ,тобто не менше 40 мм і не бѕльше 80 мм (рис.3.3). Стержні решітки ріжуть перпендикулярно до осі стержня. Різання навскоси  допускається для стержнів з великих кутиків з шириною полиці не меншою 125 мм.

    У фермах зі стержнями з двох кутиків, зіставлених  тавром , вузли проектують на фасонках, які заводять між кутиками. Як зазначалось раніше, товщину фасонки визначають по табл.3.1.  Стержні решітки прикріплюють фланговими швами до фасонки (рис.6.3). Потрібні площі швів по обушку і перу розподілюють згідно з розподіленням зусиль зворотньо пропорційно їх відстаням до осі стержня(табл.6.4). Задавшися висотою катета шва у межах товщини кутика, визначають їх довжину по перу і обушку.

Таблиця 6.4.

+-----------------------------------------------------------------+

¦           Елемент кутика                                                                ¦   Кf   |

¦----------------------------------------------------------------------------------------------+

¦Біля обушка рівнополичних                                                           ¦  0.7  ¦

¦Те ж біля пера                                                                                   ¦  0.3  ¦

¦Біля обушка нерівнополичних спарених широкою полицею    ¦ 0.68 ¦

¦Те ж біля пера                                                                                   ¦ 0.32 ¦

¦Біля обушка нерівнополичних спарених вузькою полицею      ¦ 0.75 ¦

¦Те ж біля пера                                                                                   ¦ 0.25 ¦

+--------------------------------------------------------------------------------------------+

Зварні шви по обушку визначають за формулою:

 переріз 1, по металу шва:

lw,об ³ Nikоб / (2bfkfRwfgwfgc) + 2kf ;

переріз 2, по металу межі сплавлення:

lw,об ³ Nikоб / (2bzkfRwzgwzgc) + 2kf ;

    Зварні шви по перу

переріз 1, по металу шва:

lw,пер ³ Nikпер / (2bfkfRwfgwfgc) + 2kf ;

переріз 2, по металу межі сплавлення:

lw,пер ³ Nikпер / (2bzkfRwzgwzgc) + 2kf .

    У наведенних формулах:

  bf , b- коефіцієнти, які приймаються за  СНиП [2,табл.34]. Для          напiвавтоматичного зварювання при дiаметрi  електрода   d < 1.4 мм,  bf = 0.7, bz = 1. Такі ж величини   bfта b z  для ручного зварювання;

  gwfта gwz  - коефіцієнти умов роботи шва, дорівнюють 1;

   Rwf -  розрахунковий опір зварного шва по 1 перерізу;

Rwf =180МПа при марці зварювального дроту Св-08,Св-08А, типах електродів Е42, Е42А;

Rwf = 200 МПа для Св-08ГА, електродів  Е46,  Е46А;

 Rwf = 215 МПа для  Св-10ГА , Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ, ПП-АН8, ПП-АН3, електродів  Е50, Е50А;

 Rwz-  розрахунковий опір зварного шва по 2-му перерізу; Rwz = =0.45Run, де  Run - нормативний опір сталі по sтимч .

З розрахованих довжин  швів по  перу  і  обушку  приймають більшу довжину. Довжина флангових швів повинна  бути не  меншою 4kf , або 40 мм, але не більшою 85 bfkf .

Розрахункову довжину  у масштабі 1:10 (або 1:15, якщо креслення ферми виконується на аркуші формату А3) відкладають з кінців стержнів решітки. З точок кінців швів опускають перпендикуляри на грань пера кутика поясів, тобто під кутом 900 до поясу. Ці лінії утворюють фасонки, які виходять за обушки, де це можливо, на 10...15 мм.  Шви, які прикріплюють фасонки до поясів, приймають мінімальною товщиною 6 мм, зварюють суцільними по всій довжині.  Кінці  швів по стержнях решітки з'єднують між собою, щоб створити  фасонку. Кінці флангових швів по  стержнях  решітки  виводять  на  торці стержня на 20 мм.

    У місцях спирання прогонів або плит на верхній пояс ферми у вузлах фасонки не доводять до обушків поясних кутів на 10..15мм (рис.6. 3)