Сталевий каркас промислового будинку: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Металеві конструкції", страница 24

Qтр = 551,3 - 165,4 = 385,9кН .

Міцність траверси:

s = Мпр / Wтр = 3858,8х6 / 1,2х322 = 18,8кН/см2 < Rygc/gn=          =21x1,0/0,95 = 22,1кН/см2;

t= 385,9 / 1,2х32 = 10,04кН/см2 < 0,58Rygc/gn = (0,58x21x1,0) /      / 0,95 = 12,82кН/см2 .

Перевіряють міцність траверси як консольної балки .

s = Mc/Wтр = 868,2 / 1,2х322 = 4,2кН/см2 ;

t= Qc/Aтр = 165,4/ 1,2х32 = 4,3кН/см2;

sred = Ös2 + 3t2 =Ö 4,22 +3x4,32  = 8,6кН/см2 < 1,15Rygc = 1,15x22 = =25,3кН/см2 ;

Потрібна товщина швів, що кріплять траверсу до полиці вітки :

kf = Vтр / (2bflefRwf) = 551,3 / 2x0,7x(21-1)x18 = 0,7см .

Приймаємо kf = 8мм .

Тиск колони на опорну плиту передається через фрезерований торець колони.

При розрахункові анкерних болтів, що кріплять зонішню вітку до фундамента, розтягуюче зусилля в них викликається комбінацією зу- силь з від'ємним згинаючим моментом. Розрахункова комбінація при врахуванні постійного навантаження й вітру зліва (див.табл.4.1)

M' = (+235,1x0,9)/1,2 - 903,6 = - 712,3кНм;

N' = (-251,4x0,9)/1,2 + 14,1 = -174,5кН .

При цьому згинаючий момент та нормальна сила від дії постійного навантаження приймаються зі знижуючим коефіцієнтом надійності    gn =0,9; а  gf=1,2 - осереднений коефіцієнт надійності за навантажен-ням . Зусилля в анкерних болтах z = N' . yп / в0 + M' / в0 =              = -174,5 х 0,696/1,1 + 712,3/1,1 = 537,1кН .

При врахуванні постійного, кранового й вітрового навантажень     ( див.табл.4.1, графа 13, переріз 4-4) M = -1152,2кНм, N = -2231,4кН .

Розрахункові значення M' = -(1152,5 - 255,1 + 255,1x0,9/1,2) =     = -1088,7кНм .

N' = -( 2231,4 -251,4 + 251,4x0,9/1,2) = -2168,55кН .

z = -2168,55x0,696/1,1 + 1088,7/1,1 = -382,4; тобто відриву немає .

Розтягуюче зусилля в анкерних болтах підкранової вітки визначається аналогічно, але при комбінації зусиль з додатним згина - ючим моментом .

Потрібна площа нето анкерних болтів зовнішньої вітки:

SAba = z / Rba = 537,1 / 15 = 35,8см2 ,

де Rba = 15кН/см2 - розрахунковий опір анкерних болтів зі сталі  ВСт3кп2 розтягненню (табл.13) .

Таблиця 13 . Граничне зусилля на анкерний болт, кН.

Марка

сталі

Для одного болта діаметром, мм :

20

22

24

27

30

36

42

48

56

64

72

З площею перерізу нето, см2

2,49

3,08

3,59

4,67

5,60

8,20

11,3

14,8

20,5

26,9

34,7

ВСт3кп2

37,4

46,2

53,9

70,1

84,0

123

170

222

307,5

404

520

За цією таблицею приймаємо два болти  d = 56мм з площею 2х20,5 =41см2  із загальною несучою здатністю [N] =2х307,5 =615кН > > 464кН. Плитка під анкерні болти розраховується як балка, яка лежить на траверсах й завантажується зосередженою силою від анкерного болта.

Зусилля на один анкерний болт Nа = 537,1/2 = 268,25кН.

Згинаючий момент в анкерній плитці (рис. 5.10):

М = (268,55х30)/4 = 2014,1кН.см.

Приймають переріз анкерної плитки 240х60мм з отвором для болта dа + 8мм = 56 + 8 = 64мм.

Момент опору нето анкерної плитки:

W п  = (24 - 6,4) х 62/6 = 105,6см3;

s = М/Wп = 2014,1/105,6 = 19,1кН/см2 < Rygc/gn= 20,5кН/см2,

(при t = 41 . . . 100мм - табл.51[1] ).

Аналогічно треба конструювати й розраховувати елементи бази підкранової вітки колони.

6. КОНСТРУЮВАННЯ ФЕРМ

6.1. Типи перерізів стержнів ферм.

    У практиці проектування сталевих ферм застосовують переріз стержнів у вигляді таврів, складений з двох кутиків (рис.6.1, а-в).Такий тип можна складати з різноманітними площами перерізу від найменшого значення 5...7 см2 до найбільшого - 222 см2. Такий діапазон пeрерізів дає значні переваги для конструювання ферм під різноманітні значення  навантажень від мінімально можливих до важких.

    Стиснуті стержні з  двох кутиків легко зкомпонувати рівно-стійкими у двох взаємно перпендикулярних напрямках.