Організація і координація роботи з охорони праці. Охорона праці при ремонті і технічному обслуговуванні машин, страница 9

Для очищення стекол від забруднення застосовують різні миючі розчини. Наприклад, для мийки вікон сільськогосподарських будівель типу ремонтних майстерень можна рекомендувати розчин з наступних компонентів (у л): гасу — 0,5; 20%-ного розчину кальцинованої соди — 2,5; 20%-ного розчину мила — 2,5; хлорбензоли — 5,0; води — 0,01.

Необхідно також вчасно проводити побілку стін; у цьому випадку приміщення буде здаватися світліше.

§ 3. Електричне висвітлення

Підставою для розрахунку і пристрою електричного висвітлення є норми Снип ІІ-А-9-71. У розробці зазначених нових норм брали участь наукові установи. Проект норм широко обговорювався виробничниками і був погоджений із ВЦСПС, Міністерством охорони здоров'я СРСР і Госстроем.

Новими нормами передбачається підвищення норм освітленості виробничих приміщень. У порівнянні з раніше застосовуваними нормами найбільш збільшені норми освітленості для приміщень, де проводяться точні роботи, і в місцях підвищеної небезпеки. Крім того, нормами передбачається поліпшення якості висвітлення: дотримання рівномірності розподілу світлового потоку, регламентація  осветляемости і дискомфорту.

Норми поширюються на знову проектовані і реконструируемые виробничі об'єкти по переробці сільськогосподарської продукції, а також на місцеве висвітлення виробничого устаткування.

Штучне висвітлення може бути загальним і комбінованої, коли, крім загального висвітлення, улаштовується висвітлення робочого місця. Усередині виробничих приміщень не можна застосовувати одне місцеве висвітлення.

При пристрої висвітлення, крім робітника, необхідно передбачати аварійне висвітлення. Витримки з норм штучного висвітлення виробничих приміщень приведені в таблиці 25.

У виробничих приміщеннях загальне висвітлення, як правило, варто виконувати газорозрядними лампами. Освітленість, створювана світильниками загального висвітлення, мри комбінованому висвітленні повинна складати 10% від норм, але не менш 150 лк при газорозрядних лампах не менш ,10 л до при лампах накалювання.

Для виробничих приміщень у проходах і місцях, де роботи постійно не проводяться, освітленість повинна складати 25% загальної освітленості цих приміщень, але не менш 50 лк при газорозрядних і не менш 30 лк при лампах накалювання.

При розрахунку штучного висвітлення можуть застосовуватися різні методи. Найбільш розповсюдженим і простим методом є метод світлового потоку.

По цьому методі розраховують світловий потік Fл (лм), що повинний випромінювати кожна електрична лампа (при заданій кількості ламп),

                  (46)

де ДО — коефіцієнт запасу (табл. 26);

Sп — площа підлоги приміщення, м2;

Еосвітленість по нормах, лк (табл.25);

nл—количество   встановлених  ламп;

hс — коефіцієнт використання світлового потоку (табл. 27);

z коефіцієнт нерівномірності освітленості (табл. 28).

Коефіцієнт запасу До враховує можливість забруднення світильників осідаючої на них пилом, що залежить від характеру виробництва (табл. 26).

При встановленні норм, приведених у таблиці 25, необхідно визначити характер тла, на якому розглядається об'єкт роботи і контрастність цього об'єкта.

Тло вважається світлим при коефіцієнті відображення поверхні більшому 0,4; середнім — при коефіцієнті відображення від 0,2 до 0,4; темним — при коефіцієнті відображення менш 0,2.

Таблиця 25

Норми освітленості поверхонь у виробничих приміщеннях